0 of 0 for ""

Sweco og miljøstiftelsen ZERO inngår samarbeid

– Med vårt felles engasjement for en bærekraftig utvikling av samfunnet, vil vi gjennom dette partnerskapet stå enda sterkere når vi skal bidra til det grønne skiftet, sier Swecos adm. direktør Grete Aspelund.

ZERO er en uavhengig, ideell miljøstiftelse, som arbeider for et nullutslippssamfunn, ved å fremme nye premisser, rammebetingelser og konkrete løsninger.

Ulik ekspertise, felles mål

– I kampen for et bedre klima er ZERO en spydspiss, og deres arbeid går hånd i hånd med Swecos virksomhet. Der ZERO jobber på et strategisk og politisk plan for å erstatte forurensende teknologi med utslippsfrie alternativer, jobber Swecos ingeniører, arkitekter og miljørådgivere daglig med å utvikle de konkrete løsningene. Vi ser frem til et fruktbart samarbeid med denne kunnskapsrike samfunnsaktøren, sier Aspelund.

Samarbeidsavtalen tilrettelegger for et bredt strategisk partnerskap, med særlig fokus på utvikling av morgendagens bærekraftige byer. Sammen ønsker ZERO og Sweco å bidra til at norske byer skal lede an internasjonalt i gjennomføringen av miljøvennlige løsninger innen bygg, energi og transport.

De gode løsningene

– For oss er det svært spennende å inngå samarbeid med en stor aktør som Sweco, som har Europas største kompetansemiljø innen bærekraftig byutvikling. Vi ser frem til å jobbe sammen på områder som miljøvennlig transport, energieffektivisering av bygg og fornybar energi, og å sammen finne frem til de gode klimaløsningene, sier Marius Holm, daglig leder i ZERO.

Den 23. og 24. november arrangeres Zerokonferansen i Oslo, hvor politikere, klimaforkjempere og eksperter fra inn- og utland møtes for å diskutere det grønne skiftet under tittelen Fra fossil til grønn særstilling. Sweco er bidragsyter, og vil presentere sine innovative løsninger for urbant landbruk på ZEROexpo.

 

Foto: ZERO