0 of 0 for ""

Sweco og Grontmij danner Europas største rådgivende ingeniørselskap

Sweco Group byr på samtlige aksjer i nederlandske Grontmij og danner Europas største rådgivende ingeniørselskap med 14.500 ansatte i 15 land.

Integrasjonen av Grontmij i Sweco Group vil skape markedets største kompetansebase, der Sweco og Grontmij allerede har betydelige styrker innenfor energi, bygninger, infrastruktur, industri og miljø. Selskapene vil utfylle hverandre innenfor områdene bane, arkitektur og vann.

– En kombinasjon av Sweco og Grontmij skaper betydelige verdier for alle parter. Sweco kan vise til solide operasjonelle forbedringer og en sterk veksthistorikk gjennom oppkjøp. Nå som vårt seneste store oppkjøp fra 2013 er integrert i selskapet, er vi klare til å ta det neste steget i det europeiske markedet. Sweco og Grontmij er en ideell kombinasjon, da selskapene har tilsvarende ekspertise og kundefokus, sier konsernsjef Tomas Carlsson i Sweco Group.

Budet anbefales av ledelsen og styret i Grontmij, og har også støtte fra majoritetsaksjonærer som kontrollerer rundt 45 prosent av aksjene i selskapet. Integrasjonen av Grontmij ventes påbegynt etter at den finansielle transaksjonen er gjennomført i andre halvår 2015.

For ytterligere informasjon kontakt
Åsa Barsness, Kommunikasjonsdirektør Sweco Group.
Tel: +46 70 3823686