0 of 0 for ""

Sweco har vunnet stor avløpskontrakt i sør-Rogaland

Sweco skal utarbeide forprosjekt for en 22 kilometer lang avløpstrase fra Bråstein i Sandnes kommune til Vik renseanlegg i Klepp kommune. Kontrakten inkluderer også detaljprosjektering av tre pumpestasjoner.

Oppdraget har en verdi på 10,7 millioner med mulighet for opsjoner med en verdi på inntil 18 millioner. Oppdragsgiver for prosjektet er det interkommunale selskapet IVAR IKS, som blant annet leverer avløpstjenester for 330 000 innbyggere i Sør-Rogaland.

– I første omgang skal vi lage et forprosjekt som fastsetter traseen for ledningsanlegget. Traseen strekker seg gjennom tre kommuner, og inkluderer også et omfattende regulering- og konsekvensanalysearbeid. Forprosjektet inkluderer også detaljregulering av tre pumpestasjoner, forteller regionleder i Stavanger, Hilde Birkeland Sund.

Kapasiteten på deler av dagens avløpssystem er sprengt, og for å håndtere fremtidig befolkningsvekst er det behov for å omlegge ledningstraseen og øke kapasiteten til systemet. Arbeidet med forprosjektet er allerede godt i gang, og skal leveres til sommeren.

Sweco skal blant annet levere rådgivningstjenester innenfor VA, miljø, plan og prosess, landskap, byggeteknikk, VVS og elektro. Om lag 20 rådgivere er involvert i prosjektet.

Kontrakten åpner også for at det kan bli oppfølging i gjennomføringsfasen, denne vil pågå frem til 2024.