0 of 0 for ""

Sweco har vunnet rammeavtale med Skagerak Energi

Avtalen omfatter tekniske konsulenttjenester innen en lang rekke fagområder, blant annet vannkraft, transformering og overføring, dammer, bygg og anlegg, konsesjoner og analyser, gassdistribusjon og prosjekt- og byggeledelse.

Skagerak Energi AS er et norsk kraftselskap, organisert som et konsern med de fire datterselskapene Skagerak Nett, Skagerak Kraft, Skagerak Varme og Skagerak Naturgass. Selskapet har del- og heleide kraftstasjoner over hele Sør-Norge, og er del av Statkraft-alliansen. Dette er første gang selskapet inngår en slik rammeavtale.

– Skagerak Energi er en stor og sentral aktør i kraftbransjen, og for Sweco er dette en viktig rammeavtale å vinne. Vi har hatt oppdrag for selskapet i mange år, både på små og store prosjekter, og med denne avtalen håper vi å videreutvikle vårt gode samarbeid. Vi forventer økt aktivitet i årene fremover, og gleder oss til å ta fatt på nye utfordringer, sier Børre Helgesen, regionleder Energi.

Sweco er et av flere rådgivningsselskaper som har vunnet rammeavtalen, som er på tre år, med opsjon på ett + ett år. Skagerak estimerer årlig volum i konsulenthonorarer til ca. 30 MNOK.