0 of 0 for ""

Sweco har vunnet prosjekt på Mindemyren

Sweco skal levere rådgivnings- og prosjekteringstjenester i oppdraget «Infrastrukturplan for Mindemyren», for Bymiljøetaten i Bergen kommune.

Mindemyren skal gjennom en totaltransformasjon. I dag er området preget av industri- og lagerbebyggelse, men på sikt skal det bli et attraktivt bolig- og næringsområde. Arbeidet med infrastrukturplanen har oppstart før jul.

– Planen skal sikre at utbyggingen koordineres på best mulig måte. Prosjektet innebærer også kartlegging av eksisterende infrastruktur i grunnen og prosjektering av nye byrom på området, sier Arne Nilssen, gruppeleder for samferdsel på Swecos Bergenskontor.

Bergen kommune, ved Bymiljøetaten, er oppdragsgiver for prosjektet.

– Dette er et svært spennende og viktig oppdrag for Sweco. Vi gleder oss til å bruke all vår flerfaglige kompetanse slik at vi, sammen med Bergen kommune, får laget en helhetlig infrastrukturplan som bidrar til at Mindemyren kan transformeres til et urbant og attraktivt område i Bergen, sier Tor Helge Indrebø, divisjonsdirektør for Infrastruktur i Sweco.

Sweco leverer alle fag i prosjektet, blant annet landskapsarkitektur, arealplanlegging, trafikk og mobilitet, vei, vann og avløp og BIM-koordinator.

– Det et stort prosjekt med mange fag involvert, og for å sikre best mulig oversikt og fremdrift skal alt prosjekteres i en felles 3D-modell, sier Nilssen.

Avtaleperioden er tre år med mulighet for forlenging med ett år. Total avtaleverdi over fire år er estimert til 20-25MNOK eks. mva.

Todelt plan

Prosjektet er omfattende og infrastrukturplanen er delt i to hoveddeler.

– Den første delen er overordnet og vil sette rammene for hvordan byutviklingen skal gjennomføres. Målet er at den skal hjelpe kommunen med å styre utviklingen av området, forteller Nilssen.

Infrastrukturplanen skal også sikre at den fysiske overgangen mellom de offentlige arealene og sentrumsområdene blir i varetatt på en god måte.  I tillegg til infrastrukturplanen har Sweco også ansvar for utviklingen av byrommene på området, dette innebærer blant annet prosjekteringen av fem delområder.

– Her skal vi gjennomføre ordinært prosjekteringsarbeid i avgrensende områder. Gjennom skisseprosjekter skal vi undersøke hvordan delområdene kan utvikles. Vi skal også belyse potensielle konfliktpunkt og muligheter som kan oppstå før den nye bydelen er ferdigstilt, forteller Nilssen.

Nilssen, understreker at det er spennende å få ta del i byutviklingen som skjer langs Bybanen.

Byutvikling i praksis

Også Karl-Magnus Forberg Eikeland, Swecos prosjektkoordinator, gleder seg til å starte på prosjektet.

– Mindemyren skal gjennomgå en totaltransformasjon. I dag er området preget av mye trafikk, lite grønnstruktur og store parkeringsplasser. Når utbyggingen er ferdig blir området en levende bydel som er attraktiv for bergenserne. Dette er et er et av de største byutviklingsprosjektene i Bergen, og vi gleder oss til å komme i gang, sier han.

Forberg Eikeland understreker at prosjektet viser at kommunen er ambisiøs når det kommer til byutvikling i byen.

– Når prosjektet er ferdigstilt vil både bydelen og Bergen ha fått et løft, kommunen er en spennende kunde å jobbe med, og det er stas å få ta del i utviklingen av Bergen, avslutter han.

(Foto: Bergen kommune. Bilde 1: Divisjonsdirektør i Sweco Tor Helge Indrebø og direktør for Bymiljøetaten i Bergen Lise Reinertsen, Bilde 2, F.V: venstre: Hilde Nilsen (gruppeleder for samfunnsplanlegging i Sweco), Arne Nilssen (gruppeleder for samferdsel i Sweco) Karl Magnus Forberg Eikeland (prosjektkoordinator, Sweco) Tor Helge Indrebø (divisjonsdirektør Sweco) Lise Reinertsen (direktør Bymiljøetaten), Helge Herreros (prosjektleder Bymiljøetaten) og Geir Haveraaen (avdelingsleder Bymiljøetaten))