0 of 0 for ""

Sweco har inngått rammeavtale med GE Healthcare

Avtalen omfatter levering av tjenester innen prosessystemer og byggfag på GEs produksjonsanlegg i Norge.

GE Healthcare AS utvikler og produserer kontrastmidler for røntgen-, CT-, MRI- og ultralydundersøkelser, samt andre diagnostikkmidler (PET og SPECT). Produktene hjelper helsepersonell over hele verden med å stille raskere og mer presise diagnoser.

Rammeavtalen omfatter tjenester innen prosess- og styresystemer, samt byggfag.

GE Healthcare AS er del av GE (General Electric), som har virksomhet verden over. I Norge har konsernet et av verdens mest moderne og effektive prosessanlegg i Lindesnes, og her har Sweco allerede hatt flere oppdrag.

– Gjennom sine tjenester bidrar GE Healthcare til å forbedre produktiviteten og sikkerheten i helsevesenet. Sweco satser stort på helsesektoren, og dette er en svært interessant kunde i så måte. Med høy aktivitet og spennende utbyggingsplaner fremover, ser vi frem til et fruktbart samarbeid innen rammene av denne avtalen, sier Rune Hovda, regionleder for Sweco Industri.

Rammeavtalen trådte i kraft 1. januar i år, og varer ut 2018.

 

Bilde av fabrikken i Lindesnes: GE Healthcare AS