0 of 0 for ""

Sweco deltar i nytt forskningssenter

Sweco blir partner for et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi, ledet av NTNU og SINTEF.

Senteret, kalt FME ZEN, skal utvikle løsninger for fremtidens smarte bygninger og byområder – løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres. Gjennom senteret vil kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere samarbeide tett for å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp.

– Dette er et stort prosjekt som vil gå over flere år. Sweco former fremtidens samfunn, og her vil vi jobbe sammen med landets fremste forskningsmiljø på veien mot et nullutslippssamfunn – vi tenker stort og helhetlig. Sweco har samarbeidet med SINTEF og andre forskningsinstitusjoner innenfor samme felt tidligere, og har svært gode erfaringer. Det handler om å lære av hverandre, og å gjøre veien fra forskning til praksis kortere, forklarer Usman Ijaz Dar, energirådgiver i Sweco og en av de involverte i prosjektet.

Syv nullutslippsområder

Noen av senterets ambisiøse mål er å utvikle verktøy for prosjektering og planlegging av nullutslippsområder, å utvikle verktøy for optimalisering av lokale energisystemer og disses interaksjon med overordnede energisystem, og å utvikle kostnads- og ressurseffektive bygninger med miljøvennlige materialer, teknologier og konstruksjonssystemer. Planen er å skape syv nullutslippsområder i ulike deler av landet, som skal fungere som innovasjonsarenaer og utprøvingsområder for teknologiene og løsningene som utvikles i senteret. Områdene som skal utvikles ligger i Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Steinkjer, Elverum og på Evenstad.

– I Sweco har vi et av de fremste rådgivende ingeniørmiljøene innen bygg, og vi har spisskompetanse på blant annet energi. Det er derfor viktig for oss å være med på en så sentral satsning som FME ZEN er, sier Swecos divisjonsdirektør Energi, Jon-Viking Thunes.

Les mer om prosjektet her.

 

Illustrasjon (øverst) av Zero Village Bergen som utvikles av ByBo AS. Ill.: Snøhetta