0 of 0 for ""

Sweco blir klimapartner

Sweco har blitt del av Klimapartnere, et samarbeid mellom offentlige og private virksomheter, hvis mål er å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling.

Det var under nettverkets toppledermøte i Bergen 27. januar at Kjell Einar Knutsen, Swecos regionleder Bygg Bergen, signerte partneravtalen. Han holdt også et innlegg om Swecos BREEAM Excellent-sertifiserte kontorbygg på Fantoft.

Samfunnsengasjement og teknologisk kunnskap

– I Sweco har vi et stort samfunnsengasjement, og for oss er dette et svært spennende og viktig nettverk å ta del i. Vi har inngående kunnskap om løsningene og teknologien som trengs for å løse klima- og miljøutfordringene, og jeg tror derfor vi har mye å bidra med som partner. Vi ser frem til å utveksle erfaringer på tvers av sektorer og bransjer, både med offentlige og private aktører, sier Knutsen.

I tillegg til å formidle klimakunnskap, jobber Klimapartnere for å utvikle og fremme grønne forretningsidéer og skape møteplasser for klimadebatt, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om nettverket her.

 

På bildet, fra venstre: Kjell Einar Knutsen fra Sweco og Kjell Kvingedal fra Miljøvern- og klimaavdelingen ved Fylkesmannen i Hordaland.