0 of 0 for ""

Sweco-ansatt tatt opp på prestisjeprogram

Heidi Theresa Ose (33) er avdelingsleder i Sweco, med ansvar for 25 ansatte og store, nasjonale og internasjonale prosjekter. Nå har hun blitt tatt opp på et prestisjetungt program for kvinnelige ledere.

Programmet, som arrangeres av NHO, har fått navnet Female Future. Det har som mål å gi deltakerne kunnskap og selvinnsikt, og å motivere flere kvinner til å ta på seg styreverv og viktige lederoppgaver i næringslivet. I løpet av året det krevende programmet varer, lærer deltakerne blant annet om ledelse, retorikk og nettverksbygging. Programmet har vakt internasjonal oppmerksomhet, og har blant annet blitt omtalt i The New York Times.
 
Å lære av hverandre

– Noe av det jeg ser særlig frem til, er å bygge nettverk og bli kjent med ledere fra helt andre bransjer. Til daglig jobber jeg jo først og fremst med ingeniører i byggebransjen, og jeg tror vi har mye å lære av hverandre på tvers av fagfelt og bransjer, sier Ose.

Hun forteller at hun er nysgjerrig på å finne ut i hvilken grad de utfordringene hun møter som leder i byggebransjen, er like eller ulike innen andre sektorer. Selv tror hun det er flere lederfaglige likheter enn man kanskje skulle tro.

– Å være leder handler jo først og fremst om å forholde seg til mennesker. Jeg tror også at generasjonen med yngre ledere, som jeg er en del av, er opptatt av det menneskelige aspektet ved lederskap i større grad enn man var tidligere, sier hun.

Nominert av toppledelsen

Grete Aspelund, Swecos adm. direktør, er opptatt av å løfte frem unge ledertalenter. Hun ser på Female Future-programmet som en spennende og viktig mulighet for Ose.

– I et selskap som Sweco finnes det svært mange dyktige unge mennesker, og det er viktig av vi tilrettelegger for at disse kan nå sitt fulle potensial. Heidi er en usedvanlig dyktig og ambisiøs ung leder, som ble valgt ut av NHO blant over 100 søkere. Jeg er sikker på at hun kommer til å få et stort utbytte av dette programmet, og videreutvikle lederegenskapene sine ytterligere, sier Aspelund.

Ose, på sin side, roser Aspelund og resten av toppledelsen i Sweco. Hun forteller at det var de som tok initiativet til at hun skulle søke om opptak på programmet, og som plukket ut henne som Swecos kandidat.

– For meg er det veldig motiverende å jobbe i et selskap hvor ledelsen på så konkret vis tilrettelegger for at jeg som ung leder skal få utvikle meg. Jeg tror at dette programmet vil berike meg personlig, samtidig som det vil gjøre meg til en bedre leder, og jeg gleder meg til å komme i gang, sier hun.