0 of 0 for ""

Styrer vannet i riktig retning

I august 2019 skylte et kraftig regnvær over Østlandet. På tre timer falt 30-50 mm regn over Bærum kommune, og styrtregnet førte blant annet til oversvømte parkeringskjellere. Nå har kommunen tatt grep for å forhindre at det skjer igjen.

Et av tiltakene kommunen har iverksatt er å sikre trygge flomveier gjennom å bygge flomgrøfter.

– Når ledningsnettet og andre overvannstiltak ikke klarer å ta imot større regn, vil det oppstå flomveier i terrenget. Dersom vannet ikke ledes en bestemt retning, finner det sine egne veier. En flomgrøft skal styre vannet dit det gjør minst skade, sier VA-rådgiver Elisabeth Blom Solheim.

At vannet finner egne veier er ikke noe nytt, men det kan bli både kostbart og utfordrende om vannet havner på avveie.  

– Under styrtregnet i august 2019 ble en parkeringskjeller på Gjønneshagen i Bærum kommune oversvømt. Nedkjørselen, som egentlig var ment for biler, ble en flomvei og store mengder vann samlet seg i garasjen, forteller VA-rådgiveren.

 

Ugunstig geometri

Elisabeth trekker frem at områdene omkring Gjønneshagen tidligere har hatt flere utfordringer knyttet til overvannshåndtering. Ved Gjønnesparken skyldes dette i hovedsak at veien som strekker seg langs området har en ugunstig geometrisk utforming.

– Til nå har det ikke vært noen løsninger for å styre vannet unna parkeringskjelleren, og dette har ført til vannoppsamling under større regnskyll. Veien er utformet slik at vannet samler seg i veien og renner ned i parkeringskjelleren, heller enn å renne videre, og det er problematisk, påpeker hun.

Nå skal dette endre seg, og i vår ble det bygget en flomgrøft som skal sørge for at man unngår oversvømmelser av typen man så i august 2019.

–Grøften vil styre vannet i riktig retning, og sikre at parkeringskjelleren holder seg tørr, selv under et 200 års-regn. Flomgrøften er dimensjonert for å kunne håndtere tre kubikkmeter regn i sekundet, og den er steinsatt med pukk i bunnen for å unngå erosjonsskader under større regn. Grøften vil tilsås med gress, og mindre nedbør kan også infiltreres og forsinkes her, sier hun.

Må planlegge for gode og trygge flomveier

Elisabeth trekker frem at tidlig planlegging av gode flomveier blir stadig viktigere.

– Klimaendringene fører til mer intense og kraftige regn, mens urbaniseringen fører til at byene blir stadig tettere. Dette krever at man planlegger gode løsninger for overvannshåndtering, og at det settes av plass til gode og trygge flomveier allerede i starten av utbyggingsprosjekter, avslutter hun.

Foto i saken: Bærum kommune.

Nysgjerrig på hvordan man kan sørge for at fremtidens nabolag blir gode å bo i, samtidig som de er rustet for et varmere, våtere og villere klima? Les den siste Urban Insight-rapporten om fremtidens nabolag her.