0 of 0 for ""

Studenter vil snu Rosenholm på hodet

På fremtidens Rosenholm står de gående på toppen av transporthierarkiet. Boligene er fleksible og energivennlige, og deling er en sentral del av hverdagen. I hvert fall om årets sommerstudenter får det som de vil

Åtte studenter har brukt sommeren på å utvikle ideer for hvordan Rosenholm i Oppegård kommune kan bli i fremtiden. Oppgaven er et samarbeid mellom Aspelin Ramm og Sweco, og studentene fikk i oppgave å komme frem til løsninger for hvordan fremtidens boformer og mobilitetsstrukturer kan bli på Rosenholm. Fredag presenterte de prosjektet for toppledelsen i de to selskapene.

­­– Det har vært en unik mulighet for oss. Her har vi måttet kombinere det visjonære med det realistiske, og det har vært både kult og utfordrende, sa student planleggingsstudent Agnes Kielland etter presentasjonen. 

(Her er de åtte studentene som har jobbet med prosjektet. Foto: Nicki Twang)

Det skal være lett å velge bort bilen
Kun en liten tur fra Kolbotn ligger Rosenholm. Rosenholm er i dag et område preget av industri, natur og ikke minst det gamle hovedkontoret til IBM i Norge. Nå har studentene jobbet med å utvikle en plan for hva som kan gjøres for at området skal bli et sted man kan leve, bo og jobbe. De har delt området inn i tre delområder som skal gi Rosenholm et løft, og legge til rette for blant annet boligutbygging, næring, skoler og barnehager. 

(Illustrasjon: Sweco)

Under planleggingen av fremtidens Rosenholm har bærekraft vært svært viktig for studentene. Et av grepene de foreslår er å gjøre gåing og sykling til de mest attraktive transportalternativene.

­­– Om vi får det som vi vil, blir transporthierarkiet snudd på hodet. Her er det de gående som skal være øverst, etterfulgt av syklistene. Faktisk har vi ikke planlagt en eneste bilvei på området, sa trafikkstudent Tage Wærdahl under presentasjonen.

For å legge til rette for at området skal bli et sted for de myke trafikantene har studentene hatt fokus på tre ting.

­– Det skal være hyggelig, effektivt og trygt å bevege seg til fots på Rosenholm. Ved å lage direktetraseer mellom viktige knutepunkt som togstasjonen, Li gård og Rosenholm Campus skal det være lett å ta bena fatt når man skal komme seg steder, sa Tage.

(Illustrasjon: Sweco)

For å få flere til å ta i bruk sykkelen foreslår studentene å bygge en gang- og sykkelbro som vil korte ned turen fra togstasjonen til Campus. De ønsker også å legge til rette for en elektrisk og autonom superbuss som kan transportere innbyggerne rundt på området.

Sharing is caring
I tillegg til mobilitetsløsninger har studentene også kommet med ideer til hvordan man kan bo og leve i fremtidens Rosenholm. Flere av løsningene innebærer deling mellom innbyggerne.

–  Delingsøkonomien er allerede godt etablert i samfunnet, på Rosenholm vil vi ta det ett skritt videre. Derfor har vi utviklet en delingsskala som skal legge til rette for deling på tvers av bygg, tun og nabolag. Dette skal gjøre at man sparer plass, penger og miljø, sa energi- og miljøstudent Pernille Hem. 

(Illustrasjon: Sweco) 

For sommerstudentene har det også vært viktig å planlegge slik at området skal tåle de miljøutfordringene verden står overfor.

– Ved å dele mer svekker vi forbruket. Et annet grep vi foreslår er å plassere en solcellepark på taket av Rosenholm Campus. Målet er at hele Rosenholm skal bli selvforsynt med energi. For å sikre at innbyggerne blir energibevisste, foreslår vi en app som vil gi dem informasjon om deres energiforbruk, fortsatte hun.

Fra parkeringshus til urbant drivhus
Et annet tiltak studentene foreslår er å gjøre det gigantiske parkeringshuset som tilhører det tidligere IBM-huset om til et matkultursenter.

– Vi ønsker å gi Rosenholm Campus nye funksjoner. I tillegg til å åpne opp bygget slik at flere får tilgang til det, ønsker vi å transformere det gamle parkeringshuset. Der det før var biler kan det nå bli en urban hage, her kan man dyrke, selge og informere om sunn og kortreist mat. I kjelleren kan man ha garasjeplasser for elektriske deleringsbiler, mens man over der igjen kan ha sykkelparkering- og verksted. Dette er et tiltak man kan iverksette ganske raskt, og som kan få flere til å ta turen hit før området er ferdig utbygget, fortalte Pernille.

VINN – VINN – VINN
Da presentasjonen var overstått vanket det både applaus og lovord fra toppledelsen i Aspelin Ramm og Sweco.

Sverre Landmark, direktør for samfunn og plan i Aspelin Ramm, la ikke skjul på at han var svært fornøyd med jobben studentene har gjort.

– Det vi har sett i dag gjør meg både stolt og fornøyd. Dette er virkelig en vinn, vinn, vinn-situasjon for oss, Sweco og ikke minst for Oppegård kommune som nå har fått innspill til hvordan Rosenholm kan bli.

Grete Aspelund, administrerende direktør i Sweco var begeistret og rørt.

– For oss i Sweco er unge, sterke stemmer viktig. Dere har vist dere å være gode rollemodeller som klarer å kombinere kreativitet, fag og evnen til å kommunisere det dere vil utvikle. Dette er egenskaper som er svært viktige i den bransjen dere på sikt skal inn i, sa hun.

Administrerende direktør i Aspelin Ramm, Gunnar Bøyum, var strålende fornøyd og la vekt på at det er viktig å slippe unge stemmer til.

– For oss er det viktig å skape meningsfulle sommerjobber for flinke unge mennesker. Når vi ser hva dere får til er det ingen tvil om at dette er noe vi alle kan dra nytte av, avsluttet han.