0 of 0 for ""

Støymålinger til havs

På en olje- eller gassplattform er det høy aktivitet. Helikoptre lander, generatorer går for fullt, kompressorer kjører og olje- og vannpumper er i bevegelse. For å sikre at støyen disse elementene generer ikke går over anbefalte nivå, gjennomføres det akustiske kontroller.

– De ulike sonene på en plattform har ulike støykrav, og dette tas det høyde for i prosjekteringen. Men nøyaktig hvordan støyen vil bli når en plattform er satt i drift, kan likevel være vanskelig å forutsi, forteller akustiker Erlend Gundersen.

I fjor vår reiste han og kollega Gaute Vartdal til Aasta Hansteen-plattformen, som ligger 300 kilometer vest fra Bodø, for å kartlegge støynivåene på plattformen.

Avhengig av normal drift

Før Erlend begynte i Sweco, jobbet han for Aker Solutions med prosjektering av nye offshore-plattformer. Dette betyr at han er godt kjent med hvordan en plattform fungerer, og ikke minst hvor viktig det er med gode støyforhold.

– Hørselskader er blant det vanligste yrkesskadene hos offshorearbeidere. Derfor er kartlegging og risikovurdering av støy et viktig oppdrag, sier han.

For å sikre at dataene som innhentes og målingene som gjennomføres er pålitelige, er det avgjørende at man får gjennomført undersøkelsene når plattformen er i normaldrift.

– Skal man få nøyaktige målinger, må driftsforholdene være representative. Dette er lettere sagt enn gjort. Plutselig er det en pakning på en maskin som ryker, og da må vi vente til den er oppe og går igjen. I tillegg finnes det en del utstyr som ikke kjører hele tiden, som for eksempel kraner, nødgeneratorer og brannpumper, men også disse må testes, sier han.

Bruker kamera for å avdekke støykilder

Erlend legger vekt på at støy er en kompleks sak, og når akustikerne skal finne ut om støyen er innenfor grensene eller for høy – bruker de ulike typer verktøy.

– Vi gjennomfører støymålinger på hele plattformen, og der det er overskridelser må vi finne ut hva som ligger bak.

(Bildetekst: Støykameraet identifiserer hvor støyen kommer fra)

Når akustikerne skal kartlegge støykilder bruker de både ørene og digitale verktøy.

– Hørsel er et viktig verktøy når man jobber som akustiker, men det er ikke nok. Ved hjelp av måleinstrumenter kan vi finne den konkrete støykilden og iverksette tiltak. Et av verktøyene vi bruker er akustisk kamera, da filmer vi ulike elementer og ser hvor støyen kommer fra.

Bruken av støykamera suppleres av andre verktøy, slik at man er sikker på at målingene samsvarer. Når målingen er gjort og støykilden er avdekket, iverksettes det tiltak.

– Det er mange tiltak man kan implementere. Motorer kan innkasseres og rør kan tilpasses med akustisk rørisolasjon. Dersom det er et rør med innsnevring og strupeskive som genererer støy, kan man bytte skiven slik at man fordeler trykkfallet i røret på en mer gunstig måte, sier han. 

Sikrer at beskjeder blir hørt

I tillegg til å avdekke støykilder, skal akustikerne også sørge for at høyttaleranlegget fungerer.

– På en plattform er det ekstremt viktig at høyttaleranlegget har god nok dekning og god taletydelighet. De som jobber på plattformen skal kunne høre beskjeder og alarmer uavhengig av hvor på plattformen de er.

For å gjennomføre en slik kontroll deler akustikerne seg i to grupper.

– En av oss spiller et signal fra høyttaleranlegget, mens den andre tar med seg et måleinstrument til ulike deler av plattformen for å sjekke at lyden kommer frem. 

Erlend understreker at det er ekstra spennende å jobbe med denne type prosjekter.

– I Aker jobbet jeg med prosjektering av offshore-plattformer, og da er det spennende å dra ut og se hvordan ting fungerer i praksis. I tillegg vet vi at gode støyforhold er viktig for både trivsel og helse, og det gjør det givende å jobbe med denne type prosjekter, avslutter han.

Du kan lese mer om vårt tilbud her