0 of 0 for ""

Ståltro på uavbrutt nødstrøm

Om strømforsyningen til Nye Aker sykehus skulle kollapse, vil en ny nødstrømløsning sørge for at ingen merker noe som helst.

– Vi har gått opp løypen for strømforsyningen til norske sykehus. Jeg har ståltro på denne løsningen, sier Ole Birkeli, fagansvarlig elektro og assisterende disiplinleder ved utbyggingen på Nye Aker sykehus.

Løsningen han snakker om, er Diesel roterende UPS (DRUPS), en velprøvd teknologi for å sikre at forsvarsanlegg, datasentre, og andre kritiske funksjoner får tilgang til kontinuerlig elektrisk kraft og garantert avbruddsfri strømforsyning, selv når den eksterne strømforsyningen svikter.

– DRUPS har en enkel systemoppbygging og derav færre komponenter som potensielt kan svikte enn konvensjonelle UPSer. Anlegg som forsynes via en DRUPS-løsning opplever ikke noen former for nedetid eller strømblunk, og egner seg spesielt godt til sårbar elektronikk og medisinskteknisk utstyr, forteller Birkeli.

Sårbart og samfunnskritisk
Kraften som nødaggregatet skaper vil gi full dekning på sykehuset, i motsetning til de gamle  backupløsningene som kun dekker 50 prosent. Dersom strømforsyningen skulle bli borte over tid, er det absolutt nødvendig med full dekning for å kunne håndtere kritiske hendelser.

– Vi flytter oss fra 50 til 100 prosent aggregatkraft. Det er det dette sykehuset trenger. Frem mot århundreskiftet vil vi bli mer og mer kraftavhengige og mer og mer sårbare. Sjansen for at det eksisterende høyspentnettet rammes av større nettutfall, øker i takt med energibehovet, og derfor er det nødvendig at kraften fra nødaggregatet er like stor som nettkraften.

Møtt med skepsis
Da Birkeli første gang presenterte forslaget til løsning, ble han møtt med en viss skepsis. For til tross for at et sykehus i høyeste grad er en samfunnskritisk og sårbar institusjon som ikke tåler lengre tid uten strøm, har ingen tatt kampen for å fremme slike løsninger i sykehussektoren.

– Sparetiltak som ikke forringer prosjektet, blir klappet gjennom. Alt annet blir møtt med skepsis og må forklares og argumenteres grundig for. Det er en del av jobben. Jeg har jobbet med dette i to-tre år og har sakte, men sikkert fått etatene og sykehusbygg til å se fordelene ved denne løsningen. Problemet med DRUPS er at løsningen isolert sett er dyr, men da vi presenterte fordelene, driftssikkerheten, alle forenklingene, helheten og økonomien som faktisk viser at tiltaket blir kostnadsbesparende gjennom livsløpet, skjønte alle at løsningen er fornuftig.

Givende
Sweco har fått et godt grep om sykehusmarkedet, og kommer til å trenge nye kolleger som kan jobbe med sykehusprosjekter i årene fremover. For en elektrorådgiver finnes det knapt noe mer utfordrende, mener Birkeli.

– Det er givende å være med og utvikle samfunnskritiske løsninger. På sykehus må vi sette oss inn i prosedyrer for operasjoner, intensivbehandling og smittesituasjoner. Dermed får vi forståelsen av hvordan et sykehus fungerer langt ut over det elektrotekniske, og vi får utfordret tankesettet og testet ny teknologi for svært avanserte brukere.

Det finnes ulike leverandører i Norge og dermed oppnår vi  konkurranse.

Vil du også jobbe med fremtidens sykehus? Her finner du våre ledige stillinger?