0 of 0 for ""

Solid første halvår for Sweco Norge

Sweco Norge fortsetter den sterke veksttakten i første halvår. Selskapet leverer bedre resultater på alle områder, til tross for negative kalendereffekter, sammenlignet med 2018.

Driftsresultatet (EBITA) for andre kvartal i 2019 ble 15,6 millioner kroner, mot 45,8 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Nedgangen skyldes kalendereffekter. Andre kvartal inneholdt fem arbeidsdager færre enn i andre kvartal 2018. Resultatmarginen ble 2,6 prosent i kvartalet mot på 7,7 prosent for samme periode i fjor. Driftsinntektene i andre kvartal var 527 millioner kroner mot 515,8 millioner i andre kvartal 2018.

For første halvår leverer Sweco Norge et driftsresultat på 88,4 millioner kroner, mens resultatet for tilsvarende periode i 2018 var 73,7 millioner kroner. Driftsmarginen er 7 prosent for de seks første månedene i året, mot 6,4 prosent i samme periode i fjor. Driftsinntektene første halvår ble 1.261,3 millioner kroner, mot 1.149,1 millioner kroner i 2018. Den solide veksten på nesten 10 prosent forklares hovedsakelig med sterk rekruttering. Sweco Norge har nå over 100 flere fulltidsansatte enn i første halvår 2018.

– Jeg er svært fornøyd med hvordan Sweco leverer på alle områder. Vi vinner nye, spennende prosjekter, noe som vises i en solid økning i ordreboken. Samtidig lykkes vi med å rekruttere mange dyktige medarbeidere. Etter flere år med stagnerende timepriser ser vi også en positiv utvikling innenfor dette området. De solide resultatene for første halvår reflekterer at vi opererer i et stabilt godt marked, og at vi lykkes i vår strategi med å være tett på kundene og deres behov, sier adm. direktør Grete Aspelund.

Sweco Group, som har virksomhet i 14 land i Europa, leverte et driftsresultat (EBITA) for andre kvartal på 422 millioner svenske kroner, mot 464 millioner svenske kroner i samme periode i fjor. Resultatet tilsvarer en driftsmargin på 8,1 prosent. Driftsinntektene steg fra 4.916 millioner svenske kroner i andre kvartal 2018 til 5.214 millioner svenske kroner for årets andre kvartal.
For årets første halvår endte driftsresultatet på 953 millioner svenske kroner, som er en økning fra resultatet på 872 millioner for samme periode i 2018.