0 of 0 for ""

Snakket om «miljøverstingen» bygg

– I debattene om det grønne skiftet snakker vi altfor lite om bygg, sa Swecos adm. direktør Grete Aspelund på Abelias konferanse «Smart innbygger – smart by».

Konferansen, som fant sted torsdag 26. mai på Næringslivets hus i Oslo, tok utgangspunkt i spørsmålet «Kan grønne byer redde verden». Aspelund var en av innleggsholderne, og budskapet hennes var klart: Vi klarer ikke å skape smarte byer uten smarte bygg.

Oppgradering

– Bygninger står for 40 prosent av energiforbruket både i Norge og på verdensbasis, og dette kan ikke fortsette. Samtidig er det svært ressurskrevende å bygge nytt, og det vil med dagens nybyggingsaktivitet ta bortimot 50 år å skifte ut den eksisterende bygningsmassen i Norge. Det er derfor i oppgradering av eksisterende bygg at potensialet for energieffektivisering er størst, sier Aspelund. Under konferansen trakk hun frem flere eksempler på vellykket rehabilitering, blant annet arbeidet gjort på Økern sykehjem i Oslo.

Blant andre foredragsholdere var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey og byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen.

Sak om Aspelunds innlegg kan du lese på bygg.no, mens du kan lese en artikkel om temaet i nettmagasinet Moment.