0 of 0 for ""

Små endringer kan få store ringvirkninger

Dersom gjennomsnittsvarmen i europeiske husstander ble redusert med 1 °C, kunne vi spart nok energi til å forsyne en by på størrelse med Amsterdam med strøm i 29 år.

I den siste Urban Insight-rapporten undersøker forskere og noen av Swecos egne eksperter hvordan endringer på individnivå, kan gi store ringvirkninger i samfunnet.

– På et europeisk nivå vil selv små endringer få store ringvirkninger. Flere land er fremdeles avhengig av fossile energikilder, derfor vil en reduksjon i energiforbruk også redusere Co2-utslippene våre. Dersom alle hadde redusert innetemperaturen med 1 °C, ville dette gitt store effekter, sier Lisette van der Kolk, ekspert i byplanlegging og bygningsmiljø i Sweco Nederland.

Rapporten trekker frem at både tekniske tiltak og holdningsendringer er avgjørende for å klare overgangen til et bærekraftig energisystem.

– For å motivere folk til å endre sine energivaner må endringen kobles til deres egen identitet, samtidig som det må eksistere insentiver for endring, sier Catrin Fikenauer, professor ved universitetet i Utrecht og forskningsleder for «Dynamics of Youth».

Flere gjennomfører energisparingstiltak i hjemmet, blant annet har LED-lys blitt svært populært. Men belysning, elektriske apparater, matlaging og kjølesystemer står kun for rundt 20 prosent av det endelige energiforbruket.

Energiforbruk knyttet til oppvarming, dusjing og bading utgjør hele 80 prosent av vårt energiforbruk. Reduserer man innetemperaturen vil det ha en stor effekt på energiforbruket.

Nysgjerrig på hvilke tiltak du kan gjennomføre for å redusere ditt energiforbruk? Les mer i Urban Insight-rapporten «Energy Transition: How Can You Contribute?”.

Bakgrunn

Urban Insight består av en serie rapporter skrevet av Swecos eksperter, og tar for seg ulike deler av urban utvikling fra et innbyggerperspektiv. Her finner du alle rapportene.