0 of 0 for ""

Skuffende at klimameldingen ikke adresserer byggsektoren

Regjeringen tar grep om klimamålene og skal bruke det offentliges innkjøpsmakt for å redusere klimagassutslippene. –Byggsektoren er i stor grad fraværende i klimameldingen som ble lagt frem i dag. Det er litt skuffende, sier adm. direktør Grete Aspelund i Sweco.

Fredag la regjeringen frem sin klimamelding, som inneholder både ambisjoner og tiltak for å kutte Norges klimagassutslipp i henhold til Parisavtalen. Statsminister Erna Solberg uttalte at det er den første klimameldingen med konkrete virkemidler for å følge opp landets miljøforpliktelser.

– Meldingen inneholder en flere tiltak for ikke-kvotepliktig sektor, som er positivt. Det offentlige skal også bruke innkjøpsmakten sin på blant annet nullutslippskjøretøy. Det jeg jeg imidlertid var mest spent på, byggsektoren, er relativt fraværende i meldingen. Byggsektoren står for 40 prosent av energibruken i Norge, og endringer her nødvendige, men også tids- og ressurskrevende. Jeg frykter at vi taper verdifull tid og håper regjeringen har denne sektoren som et prioritetsområde i 2021, sier Grete Aspelund.

Under en debatt med blant andre Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i august i fjor la Aspelund frem fem tiltak som Sweco mener støtter overgangen til et grønnere samfunn:

  1. Bygningsmassen i Norge er i dag en del av problemet. Det må bli en del av løsningen. Det offentlige må gå foran og stille strenge krav til egne bygg, og der det offentlige er leietaker. I dag er det private investorer som i stor grad går foran når det kommer til krav om energieffektivitet.
  2. Få fortgang i byggingen av Grønne bygg, eller rehabilitering til energieffektive bygg, gjennom en «fast-track-ordning» i byggesaksbehandlingen i kommunene.
  3. Offentlige anskaffelser må sikre etterlevelse og implementering av klimahensyn. Det er spesielt viktig å styrke kommunenes kompetanse på området. Kommuner og fylkeskommuner har en nøkkelrolle både for at vi skal nå klimamålene innen 2030.
  4. Fokus på kun pris er ikke bærekraftig! I dag er det prisen som rår i alt for mange offentlige anbud. Mange innkjøp har lang levetid og investeringskostnaden har ofte for stor oppmerksomhet, mens mye av gevinsten for samfunnet ligger i driftsfasen. Det offentlige må stille strengere krav til bærekraftige produkter og løsninger. Med årlige offentlige innkjøp av varer og tjenester for over 500 milliarder kroner kan markedskreftene drive frem en positiv utvikling.
  5. Tenk sirkulærøkonomi, langsiktighet og bærekraft. Nye verdikjeder må være bygget på sirkulærøkonomiske prinsipper. Ved å stimulere til sirkulærøkonomi kan regjeringen i tillegg til miljøgevinsten både skape nye jobber og legge til rette for omstilling til grønne jobber innen bygg og eiendom.

– Det er positivt at regjeringen skal lage en klimastrategi for offentlige bygg i løpet av 2021. I mellomtiden forventer jeg at byggsektoren vil se til EU der taksonomiet, systemet for å definere bærekraftige investeringer og drift vil påvirke investeringene, også i Norge, sier Aspelund.