0 of 0 for ""

Skal lede Swecos klima- og bærekraftsatsning i Bergen

Sofie Osbec, Foto: Nicki Twang

Sofie Karoline Osbeck,

Sofie Osbeck er ny gruppeleder for bærekraft ved Swecos Bergenskontor. Nå ser hun frem til å hjelpe virksomheter med å ta den grønne husvasken, slik at de er forberedt på strengere klimakrav og en grønnere fremtid.

Sofie kommer fra rollen som avdelingsleder for Entro i Norge og har tidligere vært administrerende direktør for den svenske delen av Entro. Før den tid jobbet hun for Fortum varme og WSP.

– De siste ti årene har jeg jobbet med forbedringsarbeid hos mange av de største byggeierne i Norden. Jeg har blant annet jobbet med energieffektivisering og avfallsreduksjon, med mål om å kutte både kostnader og klimagassutslipp. Nå gleder jeg meg til å bistå ulike typer virksomheter med å ta den grønne husvasken, sånn at de er rigget for kravene som kommer.

I Sweco inntar hun rollen som gruppeleder for 15 klima-, energi- og bærekraftsrådgivere på Bergenskontoret, og skal bidra til å rigge næringslivet for endringene taksonomien medfører.

– Jeg kom til Sweco fordi jeg har mål om å bidra til en raskere skalering av den grønne omstillingen, og da opplevde jeg at Sweco var riktig sted for meg, med tanke på kolleger, kunder og prosjekter. Den reisen vi har foran oss vil være helt annerledes enn hva vi har gjort til nå, både når det kommer til effektivisering av ressursbruk for å kutte kostnader, og når det kommer til klimatiltak.

I tiden fremover skal hun, i tillegg til å lede bærekraftgruppen, bistå i prosjekter som omhandler klima- og bærekraftsrådgivning og sørge for at kunder og samarbeidspartnere er rustet for de endringene som EU-taksonomien vil medføre.

– Det er spennende tider fremover. Plutselig møtes økonomen og ingeniøren i finanssektoren for å vurdere virksomheters verdi gjennom bærekraft. Nå gleder jeg meg til å bistå virksomheter med å utarbeide klimagassregnskap og å rigge dem for grønn drift, dette innebærer at man er redelig i sin rapportering – samtidig som det også er avgjørende at den grønne tankegangen gjennomsyrer hele forretningsmodellen.  Dette er utfordringer jeg ser frem til å jobbe med, sier Sofie.

Copy link
Powered by Social Snap