0 of 0 for ""

Sigurd Løvfall blir leder for Swecos energidivisjon

– Jeg er glad for å utnevne Sigurd Løvfall som direktør for energidivisjonen vår, sier adm. direktør Grete Aspelund.

– Han har solid faglig innsikt, sterke lederevner og er svært forretningsorientert. Med Sigurd med på laget vet jeg at Sweco går styrket inn i fremtiden.

Sigurd Løvfall (32) har jobbet i Sweco siden 2012. Han har ledet vannkraftgruppen i Oslo og vært ledertrainee for adm. direktør Grete Aspelund.

– Som rådgiver er Sweco tett på energikundene, og en sentral aktør i den norske energibransjen. Med tydelige makrotrender som klimaendringer, globalisering og digitalisering må vi som bransje tilpasse både produksjon og distribusjon av energi. Her foregår det mye spennende og innovativt arbeid i selskapet, som jeg ser frem til å være med på å videreutvikle, sier han.

Sigurd Løvfall har vært konstituert divisjonsdirektør for Swecos energidivisjon siden desember 2017.