0 of 0 for ""

Setter bærekraftstempel på nytt hovedkontor

Swecos bærekraftnetteverk er involvert i «prosjekt nytt hovedkontor» fra dag én, og ønsker å sette et tydelig, bærekraftig preg på utformingen. Den grønne ønskelisten er lang!

Sunn, lokal mat – trimrom, el-sykkellading, grønne lunger eller grønnsaker på taket? Dette er bare en brøkdel av forslagene Swecos bærekraftnettverk presenterer for at det nye hovedkontoret skal sette minst mulig klima- og miljøavtrykk, eller i beste fall bidra positivt til miljøet. Innspillene tar utgangspunkt i seks av FNs bærekraftmål.

– Bærekraft er et vidt begrep, og vi har brukt dette verktøyet for å starte et sted. Alle innspillene våre er nok ikke hugget i stein, men de kommer tydelig frem i prosjektet. I første fase har vi slengt alt vi har på bordet, og som alt annet må det opp til vurdering. Nå skal vi jobbe videre med å spisse det enda mer for å se hvor vi kan sette inn trykket og finne ut hva som er mulig å gjennomføre, forteller bærekraftsjef Kayleigh Elizabeth Smith.

Walk the walk
Swecos visjon er å utvikle bærekraftige samfunn, og et nytt hovedkontor er en enestående sjanse til å vise en tydelig miljøprofil i alle ledd og møte egne bærekraftambisjoner. Det handler om at bygget, materialene, driften og innkjøpene må være grønne.

– Bærekraft er tett knyttet til arbeidet vårt, og derfor må vi ligge i front. Vi må «walk the walk», ikke bare «talk the talk». Det betyr også at vi ønsker å påvirke våre leverandører og dytte dem i riktig retning. I medarbeiderundersøkelsen om hvilke egenskaper et nytt hovedkontor bør ha, kommer bærekraft høyt på listen. Det er veldig positivt og viser at det er viktig for oss som jobber i Sweco, sier Kayleigh.

Sette tydelig preg
Bærekraftnettverket ble fra første dag involvert med en representant i prosjektgruppen, og ønsker å sette et tydelig preg på arbeidet. Slik burde det være i alle prosjektene Sweco gjennomfører av en viss størrelse, mener Kayleigh.

– Vi vil gjerne at bærekraft skal gjenspeiles i alle våre prosjekter. Da må en med ansvar for energi og miljø komme tidlig inn. Hvis ingen har fått den rollen, må de som jobber med de enkelte fagene sørge for å hente inn en som har det overordnede ansvaret for bærekraft. Det gjøres i varierende grad i dag, og i noen tilfeller kommer energi- og miljørådgiverne for sent inn i prosjektene, sier Kayleigh.

Her er innspillene fra bærekraftnettverket:

God helse og livskvalitet

Godt inneklima, miljøsertifiseringer, eksponert tre, grønne og stressfrie områder, trimrom og utetrim, sykkel og garderobe, sunt, lokalt – og sesongbasert kantinetilbud, utslippsfri byggeplass.

Ren energi for alle

Fornybare og energieffektive løsninger (Bl.FV, Bio, batteri, plusshus, termisk sesonglagring), energioppfølging i drift, el-sykkel og elbil-lading.

Bærekraftige byer og samfunn

Flerbruk/sambruk av arealer (studenter, forskere, samarbeidspartnere, leksehjelp etc.), kreativt rom for BLAB, egnede rom for prosjektets forskjellige faser, fremvisning av energi-, vann-, klimagasser, matsvinn, klimarobusthet og klimatilpasning (grønn mobilitet, blå/grønn, OV, energiløsninger, gjenbruk, fossilfritt).

Ansvarlig forbruk og produksjon

Rehabilitering, alternativt prosjektere etter Lego-prinsipper = ombruk, materialvalg, gjenvinning i bygget, gjenvinning på byggeplass, prinsipper for grønne innkjøp, påvirke våre leverandører, minimere bruk av engangsutstyr, redusere matsvinn.

Stoppe klimaendringene

Klimagassmål, rehabilitere, mobilitet, klimatilpasning

Liv på land

Ikke bygge på urørt mark, øker biologisk mangfold via grønne tak, vegger, lunger og uteområder, grønnsakhage på taket, krav til utslipp i byggeprosessen.