0 of 0 for ""

Selbu ungdomsskole  

Da Selbu ungdomsskole trengte nye lokaler, åpnet muligheten seg for å prosjektere et bygg til glede for hele lokalsamfunnet. Våre kolleger i Tag prosjekterte skolen med svømmehall, aktivitetssal og kultursal.   

Etter over femti år i samme bygg ønsket Selbu kommune nye fasiliteter for ungdomsskoleelevene sine. Nå har de fått ett bygg og et uteområde med helhet. Det er lagt stor vekt på fellesområdene. Svømmehall, aktivitetssal og kultursal gir aktivitet utover selve skolen – til hele kommunen. De unge skal kunne utfolde seg.  

Skogen vest for skolen er bevart og skal fortsette å være et godt sted for opphold og naturlek. Slik dannes en raus og sammenhengende skolegård mot øst, fylt med sol hele skoledagen. Anlegget er tilrettelagt for god kontakt mellom aktiviteter både ute og inne, med både en balanse mellom rolige og aktive soner.  Et viktig bidrag til dette prosjektet var bruk av dagslys – også i rom som ikke hadde krav om det. Dagslyset gir følelse av at man kommer tettere på naturen rundt skolen.  

Selbu ungdomsskole er et hus for hele bygda. Arealbruk er nøye vurdert, slik at hver kvadratmeter gjør mest mulig nytte for seg. Derfor var det viktig med bred brukermedvirkning og en grundig prosess med skolens representanter. Ungdomsskolen skulle løses med enkel organisering, kompakt bygningskropp og gode tekniske detaljer som for eksempel svømmehall. Målet for skolen var at den skulle være et samlingssted, med gode møteplasser for både lek og læring.