0 of 0 for ""

Samspill om skoleprosjekter

I løpet av kort tid har Swecos Hamar-kontor dratt i land tre kontrakter for prosjektering av skolebygg i indre østlandsområdet. – Det er ikke dagligdags at vi vinner tre slike prosjekter med så kort mellomrom, sier regionleder Tom Sagbakken.

Kontraktene omfatter prosjektering av Nordre Ål skole i Lillehammer, Ydalir skole i Elverum og Stavsberg skole i Ringsaker, der det også skal bygges en flerbrukshall. Totalentreprisekontraktene er vunnet i samarbeid med tre ulike entreprenører, Veidekke, Betonmast og Syljuåsen.

– Vi er stolte av at vi har kunnet bidra med kunnskap om prosjektgjennomføring i tilbudsfasen og dermed har kunnet gjøre entreprenørene bedre rustet til å vinne anbudskonkurransene. Dette er også tre entreprenører som vi gleder oss til å jobbe videre med, sier Sagbakken.

Samhandling
Swecos kontor i Hamar får hendene fulle med de tre skoleprosjektene, og henter inn støtte fra Swecos kontorer i Gjøvik, Sarpsborg, Porsgrunn og Oslo. Prosjektet involverer rådgivere fra et tosifret antall fagområder.

– Samhandlingen er noe av det som er mest spennende med slike prosjekter. Det er en ekstra positiv faktor når vi kan spille på hele Sweco Norge. Da får vi vist vår styrke og får utviklet samhandlingen kontorene imellom. Det er en viktig målsetning for oss, sier gruppeleder bygg og PA, Hedda Heier Hansen.

Samspillsentrepriser
Prosjektene skal utvikles i samarbeid mellom byggherre, entreprenør, arkitekt og rådgivere. Dette er de første prosjektene Sweco Hamar gjennomfører som samspillsentrepriser.

– Entreprenør, arkitekt, rådgiver og byggherre arbeider sammen fra dag én slik at alles kompetanse kommer inn så tidlig som mulig. I en slik modell kan vi optimalisere og finne gode løsninger som oppfyller byggherrens målsetning, og vi får også med entreprenørens kunnskap om byggbarhet, sier Heier Hansen.

Miljøgevinster
Ydalir skole blir en del av en ny nullutslipps-bydel i Elverum, der skolen er det første prosjektet. Bygget vil legge føringer for resten av utviklingen i den grønne bydelen. I alle skoleprosjektene har oppdragsgiverne et ønske om en sterk miljøprofil og bruk av mye tremateriale.

– Det er veldig gøy for oss. Det betyr at vi får mulighet til å utnytte vår kompetanse på en ny måte og bli enda flinkere på å prosjektere skoler og trebygg, der energi og miljø er sentrale elementer, sier Heier Hansen.

– Vi merker at tre som byggemateriale får mye oppmerksomhet nå. Det henger sammen med at trebygg ofte gir miljøgevinster, og energi og miljø blir mer og mer viktig for utbyggerne. Dette er jo en skogregion, og slik sett passer det godt, sier Sagbakken som minner om at Sweco også prosjekterer Mjøstårnet i Brumunddal. Det vil overta for «Treet» i Bergen som verdens høyeste trehus når det står ferdig.

Ydalir skole blir en del av en ny nullutslipps-bydel i Elverum, der skolen er det første prosjektet. Bygget vil legge føringer for resten av utviklingen i den grønne bydelen. I alle skoleprosjektene har oppdragsgiverne et ønske om en sterk miljøprofil og bruk av mye tremateriale.

– Det er veldig gøy for oss. Det betyr at vi får mulighet til å utnytte vår kompetanse på en ny måte og bli enda flinkere på å prosjektere skoler og trebygg, der energi og miljø er sentrale elementer, sier Heier Hansen.

 

På bildet: noen av Swecos dyktige rådgivere som er involvert i de tre prosjektene.