0 of 0 for ""

Rehabilitering av Nic Waals Institutt

Som følge av rammeavtalen med Lovisenberg sykehus om rådgivertjenester, har Sweco bistått med rehabilitering, ombygging og oppgradering av de to byggene som utgjør Nic Waals Institutt.

Nic Waals Institutt har en historisk og faglig arv som er høyt verdsatt blant alle de ansatte. Instituttet ble opprettet i 1953 med formål om å drive behandling, videreutdanning og forsking innen barne- og ungdomspsykiatri. De siste årene har instituttet gjennomgått en omfattende rehabilitering, og nå står det klart til å ønske både ansatte og pasienter velkommen tilbake.

– Prosjektet ble startet allerede våren 2016 og sto ferdig i august 2021. Det ble opprinnelig iverksatt fordi inneklima og arbeidsforhold ikke holdt dagens standard. Siden bygget opprinnelig ble spesialbygget av virksomheten, falt beslutningen på å rehabilitere fremfor å bygge nytt, sier leder for Swecos helsesatsing Åge Hestetræet.

Sweco har bidratt med alle ingeniørfagene i samtlige planleggingsfaser i det tverrfaglige prosjektet.

Kreativ ventilasjon

Instituttet ligger i Spångbergveien i Oslo, og består av to bygg. Det første bygget ble oppført allerede på 60-tallet, det andre på 90-tallet. Begge to står nå ferdig rehabilitert og ombygget, omringet av oppgradert uteareal og parkeringsområde.

– Hele prosessen har vært lang, men det er hovedsakelig planleggingsprosessen som har tatt tid. Selve byggingen og renoveringen var fullført etter litt over et år.

Det var det eldste bygget, oppført i plasstøpt betong og med ekstra lav etasjehøyde, som skapte mest hodebry. Oppgraderingen av ventilasjonen krevde særlig kreative løsninger.

– På grunn av den lave takhøyden måtte man etablere ventilasjonskanaler på taket og gå vertikalt ned i hvert enkelt rom derfra. Vanligvis ville man lagt kanalene horisontalt i den enkelte etasje, forteller Åge.

I det andre bygget var hovedutfordringen å finne løsninger til de høye kravene om lydisolasjon.

– Men dette ble enkelt løst ved å føre alle vegger i rom med lydkrav helt opp til tak, og ikke til himling slik det normalt gjøres. Samtalerom i psykisk helsevern har strengere krav til lydisolasjon enn vanlige kontorbygg, da det ikke skal være mulig for andre å lytte til samtaler med pasienter, sier han.

Fantastisk samarbeid

Klinikksjef Anne-Stine Meltzer er glad for at rehabiliteringen endelig er realisert, og er meget fornøyd med samarbeidet mellom instituttet og Sweco.

– Samarbeidet med Sweco har vært helt fantastisk. Det har gått som en drøm, og rehabiliteringen hadde nok aldri blitt realisert uten dem, forteller Anne-Stine.

Hun og flere av de ansatte ved instituttet har vært aktivt deltakende i planleggingsprosessen. Åge forteller at planleggingsgruppen hele tiden har tatt til seg innspill, og latt de ansatte legge premissene.

– For oss som jobber her var den opprinnelige utformingen og dens funksjon svært viktig å ivareta. Ikke bare for å kunne skape lokaler som sikrer pasientenes krav til privatliv og sikkerhet, men også for å gjøre personalets arbeidshverdag så komfortabel og trygg som mulig, sier Anne-Stine.

Særlig glad er hun for at byggets auditorium har blitt renovert, slik at instituttets lange tradisjon for fagutvikling, forskning og utdanning kan fortsette.

– Frykten var jo at byggets sjel skulle bli borte i løpet av prosessen, men takket være et godt samarbeid har vi klart å modernisere instituttet uten å gå på akkord med dets historiske verdi, konkluderer hun.

Et bærekraftig alternativ

Åge trekker også frem det bærekraftige aspektet ved valget om å renovere, fremfor å rive og bygge nytt.

– Gjennom å renovere har byggets levetid blitt forlenget med nye 50 år. I tillegg har man lagt inn fjernvarme og etablert løsninger for redusert energiforbruk, for eksempel gjennom individuell temperaturstyring, sier han.

Les mer om prosjektet her.