0 of 0 for ""

Rådgiverne redder verden i energikrise

Onsdag 26. oktober inviterer vi studenter fra energi og miljø på NTNU til å bli med på workshop i Swecos lokaler i Trondheim.

Tid: 18.00 – 21.00
Dato: onsdag 26.10
Sted: Sluppenvegen 19 (Swecos Trondheimskontor)

Påmelding send en e-post med ditt navn til kari.nubdal@sweco.no. Har du preferanser eller allergier knyttet til mat, så merk mailen med det.

På film er det actionheltene som redder verden fra ulike kriser, i virkeligheten er det arkitekter, ingeniører og planleggere. Men gode råd er dyre i en tid hvor energikrise og klimakrise preger hverdagen.

Derfor inviterer Sweco deg og vennene dine til å leke rådgivende ingeniører for en kveld. Caset vi skal løse tar for seg energi- og strømkrise, og alt midt imellom. Vi skrur stoppeklokken på. Klarer vi ikke utfordringen, kommer jordkloden til å eksplodere. Ikke helt, men nesten.

Premie til vinnerlaget.
Servering: Pizza og drikke.

Oppmøte blir direkte på Swecos Trondheimskontor