0 of 0 for ""

Pusnes

Et nytt bydelssenter i Arendal

Utviklingen av Pusnes vil gi Arendal et nytt bydelssenter, tett koblet til sentrum sjøveien og med attraktive lokale senterfunksjoner. Området planlegges med ca 550 boenheter i form av leiligheter, rekkehus og eneboliger. Bebyggelsen trapper seg ned mot sjøen, og åpner opp sjøfronten for allmennheten. Det er fokus på å gi området nytt liv og bærekraftig identitet med ny og mer effektiv fergeforbindelse til sentrum, samt god tilrettelegging for elsykler, båtkollektiv mm. 

Prosjektet tar utgangspunkt i variasjonen og lekenheten i byplanen til en «typisk» sørlandsby. Kvalitetene i sørlandsbyens struktur er de stadige overraskelsene, retningsskiftene og variasjonen i byens fasadeliv. Attraktive orienterings- og samlingspunkter knyttes sammen med tydelige forbindelser, i form av at torg, aktivitetsakser og uformelle møteplasser. 

Prosjektet har høstet mye skryt fra administrasjonen og ledelsen i Arendal kommune, og det har vært et særdeles godt samarbeid med kommunale og fylkeskommunale organer i prosjektutviklingen.