0 of 0 for ""

Prosjekterer Norges første heldigitale transformatorstasjon

Trafostasjonen på Torsbulia i Tørdal blir den første av sitt slag i Norge. Den nye transformatorstasjonen er nemlig heldigital.

Transformatorhuset blir syv meter høyt og 41 x 15 meter bredt, og skal øke kapasiteten på strømforsyningen i området. Swecos Truls Fjelstad har vært innleid byggeleder for Skagerak Nett, og trekker frem at prosjektet er både spennende og omfattende.  

– Prosjekterings- og anleggsmessig er det ikke de største forskjellene på en heldigital og en vanlig trafostasjon, men det er klart det er spennende å jobbe med noe nytt. Fremdriften er stram. Vi har elleve måneder fra anleggsstart til drift, dette medfører både kort byggetid og høy aktivitet, forteller han.

Trafostasjonen ligger i Drangedal kommune, 75 km fra Porsgrunn, og skal være ferdig til mai.  

Sparer plass, penger og tid

At trafostasjonen skulle bli heldigital var ikke planlagt fra start, men Truls påpeker at det er flere fordeler knyttet til digitaliseringen.

– At driften digitaliseres medfører blant annet at kontrollanleggets størrelse kan reduseres. Videre vil driften effektiviseres fordi man får en større grad av sentralstyring. Digitaliseringen legger til rette for at man kan rette feil og gjøre endringer via eksterne systemer, og dermed slipper man å sende personell til stasjonen dersom noe skulle skje. Dette sparer man både reisetid og ressurser på, sier han.

– Tidligere hadde man store kontrollrom med mye utstyr, mange kobberkabler og store uteområder. I dag bruker vi en fiberkabel og arealbehovet er redusert, fordelene ved å digitalisere strømforsyning er altså mange, sier kollega og prosjektleder Are Klausen.

Både Are og Truls berømmer oppdragsgiver Skagerak Nett for å være fremoverlente.

– Forslaget om å gjøre stasjonen digital kom underveis i prosessen, men Skagerak hoppet på og gikk for det. Det er klart det kan være utfordrende å være først ute, spesielt med tanke på forskrifter og sikkerhetsvurderinger knyttet til norsk strømforsyning, men i dette prosjektet bidrar Skagerak til å drive utviklingen fremover, forteller Are.

Tørdal trafostasjon blir tilknyttet ‘brokkeledningene’ som går fra Brokke i Setesdal til Bolvik transformatorstasjon nord for Herre. En ny regional nettstasjon i Tørdal vil sørge for at kraftproduksjonen kan leveres ut på regionalnettet før den transporteres videre. Stasjonen vil også levere strøm til nye hyttefelt.

Sweco har hatt ansvar for prosjektering av stasjonen og har levert fag innenfor bygg, elektro, landskap, brann, VVS, VA, miljø og vei.