0 of 0 for ""

Prestisjefylt BIM-oppdrag til Sweco

Statsbyggs nye BIM-manual skal utarbeides av Sweco. Konkurransen om oppdraget sto mellom tre aktører, og Sweco vant på grunn av god oppgaveforståelse og bred BIM-kompetanse. Ny manual skal være klar i desember 2015.

Statsbyggs manual er den retningsgivende BIM-manualen for en samlet norsk byggebransje. Statsbygg definerer krav til alle sine bygg, men kravene følges også av andre offentlige og private byggherrer. Den nye manualen vil erstatte tidligere versjoner, og vil inneholde ytterligere beskrivelser av hvordan man lykkes med å bruke BIM som modelleringsverktøy og -prosess. En første versjon av den nye manualen skal være ferdig i desember 2015.

Reduserer kostnader og feilprosjektering

BIM gjør at man kan simulere i 3D hvordan et bygg vil fungere, og BIM-verktøyet kontrollerer at et bygg er byggbart. Det er en måte å digitalisere informasjon som styrker samhandlingen i byggeprosessene. Endringer koordineres, og involverte kan hente ut den informasjonen de trenger. Byggekostnadene reduseres og man unngår feilprosjektering.

Allsidig BIM-miljø

Om lag 20 personer jobber rendyrket med BIM i Sweco. Tekniske ingeniører sammen med byggeplasserfarne rørleggere, tømrer og elektrikere samarbeider om små og store prosjekter. Swecos BIM-ressurser er involvert i alt fra en liten lavo i tre til det store, nye Nasjonalmuseet på Vestbanen.

– Vi er veldig stolte av å vinne oppdraget med Statsbyggs nye BIM-manual. En hel bransje ser til Statsbyggs retningslinjer, så det er utrolig spennende at vårt miljø får være med å utforme de gjeldende kravene, sier Harald Onarheim, fagsjef for BIM og leder for BIM strategi i Sweco.

For ytterligere informasjon kontakt:

  • Peter Hagen, kommunikasjonssjef i Sweco Norge
    mobil 991 66 270, peter.hagen@sweco.no