0 of 0 for ""

Pilestredet

Pilestredet 75B spiller en viktig rolle i utviklingen av Sporveisgata i Oslo. Konseptet transformerer et tidligere avskjermet område på Bislett/Majorstua til en ny og attraktiv del av byen. Det blir også tilrettelagt for næring og grønn mobilitet i området, med mål om å bidra til en sammenhengende bystruktur mellom ny og gammel bebyggelse.

Hjertet i prosjektet er det indre gårdsrommet, som består av tre private soner for beboerne og et åpent gatetun som er tilgjengelig for alle. Sammen med den lavtliggende og verneverdige bebyggelsen, skapes det et hyggelig indre miljø med et historisk preg, hvor det blir godt å oppholde seg.

Bygningene som danner rammen rundt den urbane møteplassen, tilbyr uteoppholdsrom med varierte aktiviteter og gode solforhold. Både de offentlige og private rommene bidrar til å prege og berike den indre byen. Leilighetene nyter godt av solrike forhold og flott utsikt mot det romslige gårdsrommet, samtidig som de har god avstand til omkringliggende bygg.

Bebyggelsen trappes ned til seks etasjer mot Sporveisgata, når sin høyeste høyde på 9-10 etasjer mot Pilestredet, og følger den eksisterende bebyggelsesstrukturen og høyden i området. Mot gårdsrommet har bygningene 5 til 9 etasjer, mens de trappes ned til 3 etasjer mot strøksgaten og vernede bygg.

Boligene har fem inngangspartier fra Sporveisgata og ett fra Pilestredet. Næringsdelen har også fem innganger fra Sporveisgata. Det finnes en innkjøring for varelevering/beboerparkering og en innkjøring for næring/bildeling.

Det er lagt stor vekt på å løfte byområdet og styrke miljø- og nabolagskvalitetene i tråd med kommunens strategi for bærekraftig by- og boligutvikling. Prosjektet vil derfor bli BREEAM-sertifisert for å sikre høy miljøstandard.