0 of 0 for ""

Oppfordrer til mer deling og mindre silotenking

I paperet “Good Data for the Public Good” oppfordrer representanter fra den norske og internasjonale bygg- og anleggsbransjen til mer deling på tvers.

Paperet er publisert på nettsidene til Institution of Engineering and Technology (IET), og undersøker hvordan bygge- og anleggsnæringen kan bevege seg i en mer datadrevet retning. Paperet er utarbeidet av representanter fra Norconsult, Sweco Norge, Arup, Atkins Global Ltd, Arcadis Ltd og Buro Happold Ltd.

Marius Jablonskis, teknologisjef i Norconsult, og Cathrine Mørch, digitaliseringsdirektør i Sweco Norge, har vært de norske representantene.  

– Skal vi drive bransjen fremover, krever det at vi samarbeider på tvers av land og selskap. Dette paperet er et resultat av et slikt ønske, sier Cathrine Mørch, digitaliseringsdirektør i Sweco Norge

Samarbeid er nøkkelen

Både Jablonskis og Mørch trekker frem at den norske rådgivningsbransjen kjennetegnes av godt samarbeid i prosjekter, men de etterlyser mer deling av beste praksis når prosjektene er ferdige.

– Selv om samarbeidet mellom de ulike aktørene i bransjen blir tettere, har vi en lang vei å gå når det kommer til deling av data om byggene vi jobber med. Vi snakker ikke om deling av sensitive data, men informasjon som kan bidra til at vi driver bransjen i en bærekraftig retning, sier Marius Jablonskis, teknologisjef i Norconsult.

– Dagens byggherrer sitter på informasjon om drift, energibruk, oppgraderingsbehov og materialvalg. Dersom aktørene i bransjen delte denne type informasjon med hverandre, kunne vi fått enda mer energieffektive og robuste bygg, sier Mørch.

De to medforfatterne understreker at dette ikke bare vil komme bransjen til gode, men at tilgjengeliggjøring av data om hele byggets livsløp vil være viktig for å sikre en bærekraftig samfunnsutvikling.

– Ved å dele beste praksis med hverandre drar vi bransjen fremover. Dette innebærer også at vi må dele innsikt om hva som kunne vært gjort annerledes, kun da kan vi bli bedre. I sum vil dette sørge for at både bygg og infrastruktur blir bedre, sier Jablonskis.

Han understreker at de transformative gjennombruddene krever samarbeid på tvers.

– Inkrementell innovasjon er noe de fleste av oss driver med til daglig, gjennom at vi tar ting videre ett skritt av gangen. Skal vi få til de store, transformative gjennombruddene må vi justere hvert steg og ta et stort sprang i samme retning. I dag står vi samlet med kunder, entreprenører, leverandører og utviklere og sammen kan vi bevege bransjen fremover, sier han.

– Vi blir stadig mer digitale og modellbaserte, men vi er ikke helt i mål. Nå må vi bruke teknologien og dens muligheter til å sikre en langsiktig, bærekraftig utvikling av bransjen, avslutter Mørch.

Les paperet her