0 of 0 for ""

Nye avtaler til Byggesak

Swecos byggesaksgruppe i Porsgrunn har vunnet nye avtaler med Larvik og Kragerø kommune, og skal bistå kommunene som byggesaksbehandler. 

Oppgavene som byggesaksbehandler består særlig av å behandle klagesaker og dispensasjonssøknader.

– Avtaler som dette er viktig for oss, og gir oss forutsigbarhet ved at vi kan planlegge langt frem i tid, sier Caroline Baann, jurist på Byggesak i Porsgrunn.

Byggesaksgruppene sitter i både Porsgrunn og Bergen, og har rendyrket fagene byggesak og eiendomsrådgivning. De skal forsikre seg om at kravene i plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften oppfylles, og bistår med hele søknadsprosessen. Vanligvis er gruppen engasjert som rådgivere og ansvarlig søker for kunder, men de har også lang erfaring som byggesaksbehandlere for kommuner.

– Det er fint å ha erfaring fra begge sider av bordet. Både som ansvarlig søker for kunder, og som byggesaksbehandler for kommuner. Erfaring som byggesaksbehandler for ulike kommuner gjør oss enda bedre i stand til å håndtere saker for kunder som ansvarlig søker, sier Caroline, som kom fra en rolle som byggesaksbehandler i Sandefjord kommune før hun startet i Sweco.

Sweco scoret best på kriteriene kvalitet, kapasitet og tilgjengelighet. Avtalen for Larvik kommune startet allerede i 2019, og varer frem til desember 2021, med opsjon på ett år. Avtalen for Kragerø kommune startet opp høsten 2021, og varer i tre måneder, med opsjon på en måned inntil tre ganger. For Larvik kommune består arbeidet av en 40 prosent stilling, mens for Kragerø kommune vil stillingen være på 100 prosent, fordelt på alle i gruppen.

– Jeg tror vi vant avtalene fordi vi har relevant erfaring og kompetansen som trengs. I dag er vi to som har jobbet som byggesaksbehandlere fra før, og da er det ikke noe behov for opplæring. Vi setter oss raskt inn i systemene, og sørger for gode leveranser, sier Caroline.

Fagmiljøet på Byggesak består av jurister og jordskiftekandidater som er spesialisert på plan- og bygningsrett og tilgrensende eiendomsjuss. De er svært fornøyde med å ha prosjekter som både byggesaksbehandler og ansvarlig søker.

– Som byggesaksbehandler vurderer vi søknaden ut ifra rammene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplan og eventuelt en reguleringsplan. Det er spennende å ha en overordnet rolle, og kunne vurdere om det kan gis tillatelse eller avslag på søknader.

– Som ansvarlig søker kommer vi tett på kunden, og får følge prosjektet fra A til Å. Dessuten får vi være med på ulike prosjekter i hele Norge, og får god forståelse for de ulike fagene. Ved å kombinere disse rollene sikrer vi både en variert arbeidshverdag, og spisskompetanse på feltet, avslutter Caroline.