0 of 0 for ""

Ny Urban Insight-rapport om sirkulærøkonomi

I dag lanseres Urban Insight-rapporten «Building the future through circular data». I rapporten viser eksperter i Sweco hvordan data og ulike verktøy kan bidra til økt gjenbruk og lavere utslippene i bransjen.

Bygg-, anleggs- og eiendomssektoren står for omtrent 40 prosent av alle utslippene i verden. Bransjen har dessuten det største materialfotavtrykket i Norge. Dermed er potensialet for sirkularitet stort. Visste du for eksempel at for hver kvadratmeter som blir revet ødelegger vi verdier for opptil 7500 norske kroner?

Urban Insight-rapporten viser hvordan vi ved hjelp av ulike verktøy for sirkularitet kan bidra til å spare penger og samtidig redusere utslipp. For hva om vi kunne spart nesten 4000 tonn CO2, eller nesten 115 millioner norske kroner, i ett enkelt bygg?

I et varehus i Stockholm gjorde vi akkurat det. Ved hjelp av en digital modell fikk vi oversikt over hvilke deler av bygningen som kunne gjenbrukes da varehuset ble omgjort til Blique hotell. Det gjorde at vi klarte å redusere CO2-utslippene med hele 3600 tonn.

Blant verktøyene som presenteres er for eksempel Twinfinity, en skybasert plattform som lager digitale kopier, eller tvillinger, av bygninger for å få bedre oversikt over materialene i dem, Cost Carbon Compass, et verktøy som estimerer hvor mye CO2 en spesifikk bygning består av eller Matchmaking for demolition, en slags datingtjeneste for byggebransjen. Felles for dem alle er at de ved hjelp av data kan bidra til økt materialgjenvinning.

Les rapporten her.

Copy link
Powered by Social Snap