0 of 0 for ""

Nominert til Statsbyggs studentpris

Marte Uthus Solum skrev masteroppgave om hvordan man kan planlegge for klimatilpasset overvannshåndtering. Nå er oppgaven nominert til Statsbyggs studentpris for fremragende landskapsarkitektur.

Det er Marte selvfølgelig fornøyd med.

– Det er veldig stas å bli nominert til denne prisen. Ikke bare fordi det er en gjev pris, men også fordi masteroppgaven får lov til å leve videre. Mange oppgaver blir aldri vist igjen etter de har blitt levert, men nå får vår nytt liv, forteller hun.

Tittelen på oppgaven er «Flommen kommer – en planleggingsmetode for klimatilpasset overvannshåndtering i norske byer og tettsteder». Den handler ikke overraskende om nettopp overvannshåndtering.

– I oppgaven tok vi for oss hvordan man kan planlegge et system av tiltak som til sammen håndterer overvann i et nedbørsfelt i Trondheim. Vi så på overordnede strukturer og sammenhenger, i tillegg til konkrete løsninger i detaljprosjektering av et gatetun. Målet var å gi et konkret eksempel på helhetlig planlegging av klimatilpasset overvannshåndtering, heller enn en oversikt over hvilke tiltak man kan gjøre.

Rett fra skolebenken til full jobb

Marte er utdannet landskapsarkitekt fra NMBU. Hun fullførte studiene i midten av mai, og allerede to uker senere begynte hun på Swecos Ski-kontor. Foreløpig er hun svært fornøyd med sin nye tilværelse som landskapsarkitekt.

– Læringskurven har vært veldig bratt, men jeg trives godt. Jeg tror faktisk jeg lærte mer den første måneden jeg var her enn jeg har gjort i løpet av studiene, sier hun lattermildt.

Det var flere grunner til at Marte valgte Sweco, og en av dem var det store tverrfaglige miljøet hun nå blir en del av.

– Jeg gleder meg til å samarbeide tett med ingeniører og fagspesialister, spesielt når det kommer til overvannshåndtering. Min rolle blir å vise at ikke alt vannet må i rør, rørsystem eller rett ut, men at overvann kan øke byliv og biologisk mangfold – i tillegg til å fungere som flomsikring.

Hun lot seg også overbevise av den varierte arbeidshverdagen vi frister med.

– l Sweco får man muligheten til å bli med på mange spennende prosjekter. Her kan man jobbe med alt fra store vei- og infrastrukturprosjekter til små gårdsrom. Slik er det nok ikke alle steder.

Vi ønsker Marte velkommen til oss i Sweco, og krysser fingrene for at det er hun som stikker av med den gjeve prisen!