0 of 0 for ""

Nominasjon til arkitektur- og byformingspris

Aulaen ved Universitetet i Bergen er nominert til kommunens arkitektur- og byformingspris. Sweco har vært rådgiver på alle fag.

Den populære salen ligger i Naturhistorisk museum på Nygårdshøyden i Bergen, som er eid av universitetet. I prosjektet ble museets fredete sørfløy fra 1898 restaurert, med dagens tekniske løsninger integrert. Edvard Falch, seniorrådgiver i Sweco, ledet akustikkarbeidet i det han beskriver som et svært spennende oppdrag.

– Akustikkfaglig bød aulaen på flere utfordringer, som jeg mener vi klarte å løse på en god måte. Det er en nydelig sal, hvor de arkitektoniske og lydmessige aspektene i dag fungerer optimalt. I tillegg dekker den et viktig behov i byen, da det ikke finnes mange saler av denne størrelsen. Vi er stolte av resultatene vi har oppnådd sammen med arkitektene, og synes selvsagt det er stas å bli nominert til denne gjeve prisen, sier Falch.

Kulturminneproblematikk

Bergen kommunes årlige arkitekturpris skal gi oppmerksomhet til – og belønne – de som yter «det lille ekstra» og kan vise til konkrete og gode resultater. Vinneren skal i samspill med omgivelsene tilføre stedet nye kvaliteter i innhold, formgiving og materialbruk.

– Felles for kandidatene til årets pris er at de alle inngår i en eksisterende bygningssammenheng der hensynet til bygningsmiljø og kulturminneproblematikk står sentralt, sier Åge Vallestad i Bergen kommune, ifølge Arkitektnytt.

Vinneren av årets pris vil kunngjøres under kommunens byutviklingskonferanse 25. november.

 

Fakta om prosjektet:

  • Arkitekt: b+b arkitekter as/Schjelderup og Gram as
  • Byggherre: Statsbygg
  • Entrepenør: Obas Vest as

 

Foto: Statsbygg/ Trond Isaksen