0 of 0 for ""

Naturens egne klimaløsninger

En rapport Menon Economics har utarbeidet sammen med NINA og Sweco for Miljødirektoratet utreder naturbaserte løsninger for klimatilpasning. – Vi må bruke både ingeniører og naturen for å beskytte samfunnet vårt mot konsekvensene av klimaendringer, sier Miljødirektoratets direktør om rapporten.

Klimaendringene er her allerede, og vi må regne med at det vil skje ytterligere endringer i det norske klimaet fremover. Dette vil kunne skape utfordringer knyttet til en rekke klimarelaterte fenomener, som nedbør, overvann, flom, havnivåstigning, stormflo og skred. Norge har et mål om at samfunnet skal forberedes på disse endringene, og gjøre seg i stand til å unngå flest mulig av ulempene som kan oppstå. Det er her såkalte «naturbaserte» løsninger til klimatilpasning kommer inn.

Brede grøntsoner og grønne tak

– Det er mange måter å møte klimaendringene på. I rapporten for Miljødirektoratet har oppdraget vært å gå gjennom aktuelle løsninger som er naturbaserte. Personlig er jeg fan av de løsningene som gir tilleggsnytte.  Ett eksempel er å ivareta brede grøntsoner langs bekker i boligområder, for å unngå eller redusere flom, noe som også kan ivareta friluftsliv og naturmiljø, sier Frode Løset. Han er miljørådgiver, og en av flere Sweco-kolleger som har bidratt inn i rapporten.

Rapporten er skrevet av Menon Economics, i samarbeid med NINA (Norsk institutt for naturforskning) og Sweco. Andre kjente eksempler på løsninger den presenterer er å gjenåpne lukkede bekker og fordrøye vann gjennom konstruerte våtmarker, eller å skape grønne tak som demper og fordrøyer avrenning fra tak etter nedbør. I tillegg gjennomgås en rekke andre naturbaserte løsninger for klimatilpasning.

Første av sitt slag

En av foranledningene for rapporten var regjeringens nylige høringsforslag til statlige retningslinjer for klima- og energiplanlegging, og klimatilpasning i kommunene. Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, skrev nylig om rapporten. –  Vi har lenge visst at naturen selv har mye å by på når det gjelder å dempe konsekvensene av et varmere og våtere klima, men det er første gang de naturbaserte løsningene og tiltakene vi vet finnes i Norge er samlet «mellom to permer».

Swecos rådgivere ble bedt om å delta fordi de har praktisk erfaring med ulike løsninger for å dempe effekter av klimaendringene. – Flere i Sweco jobber med slike tematikker i hverdagen, men å samle alle naturbaserte tiltak i en stor rapport – sammen med dyktige aktører som Menon Economics og NINA – har vært veldig spennende. I tillegg til de konkrete løsningene, mener jeg at en helt klar konklusjon fra dette arbeidet er at både ingeniører, miljørådgivere og hydrologer bør inkluderes tidlig i utbyggingsprosesser for å synliggjøre utfordringene og løsningene rapporten peker på, sier Løset.

Han forteller videre at Sweco også samarbeider med Menon Economics i et annet oppdrag Menon har for Miljødirektoratet. Med prosjektet «Lokale og regionale indikatorer på klimatilpasning» er målet å finne egnede indikatorer og gode rapporterings- og evalueringssystemer for kommunal og statlig klimatilpasning.