0 of 0 for ""

Min drømmekollega…

… er rå på geoteknikk!

… elsker marsipantwist!

… trives aller best med sokker i sandalene!

liker å nerde om sykkel!

Tikker du boksene? SØK HER! 

 

Akkurat nå er vi på jakt til etter nye, dyktige geoteknikk-kolleger på flere av våre kontorer. I tillegg til spennende oppgaver får du jobbe med mange fine folk. Bli kjent med noen av dem her!

Pernille 

Min drømmekollega er en skikkelig smarting som kan være både praktisk og teoretisk. Personen er en lagspiller, tydelig i kommunikasjonen, liker å dele kunnskap og liker å bli kjent med folk. Det er veldig fint om personen også er en Reodor Felgen og finner fikse løsninger. I tillegg ønsker jeg meg en geoteknikerkollega som jeg kan nerde med om sykkel.  

Som geotekniker i Sweco er arbeidshverdagen variert, og det er spennende å få være med på å løse ulike problemstillinger. Det som skjuler seg i bakken vil aldri være helt det samme, derfor kan du bygge ti like hus, men alltid ha ulike geotekniske problemstillinger. Faget vi jobber med er utfordrende, og problemstillingene kan være tunge. Derfor er det viktig å ha kolleger som passer på hverandre, har humor og deler av sin erfaring, og det har vi i Sweco.  

Akkurat nå jobber jeg med Stovner bad. Her er det spennende grunnforhold og vi får bryne oss på litt av alt; spunt, peler, fyllinger og stabilitet.  

André  

Jeg ønsker meg en kollega som liker å samarbeide på tvers av fagområder, som syns det er gøy å ta del i komplekse prosjekter og som har lyst til å lære og lære bort. Det er også fint hvis du er litt morsom. 

Det beste med å jobbe som geotekniker i Sweco er at du har en stor organisasjon i ryggen, og det gjør det mulig å komplekse og faglig utfordrende oppgaver. Som geotekniker er det ikke bare å plotte ned noen tall og begynne prosjekteringen. Du må forstå topografien i et område, navigere i uoversiktlig terreng og gjør deg kjent med geologien, og det er både morsomt og utfordrende. I tillegg har vi alltid grensesnitt til andre fagområder, noe som gjør at vi samarbeider tett med for eksempel konstruksjonsteknikere, VA-miljøet, hydrologer, ingeniørgeologer og lærer mye av dette. 

Akkurat nå er jeg involvert i et prosjekt i Larvik hvor vi stabiliserer et område med kvikkleire. Her har vi hjulpet kommunen med å vurdere sikringstiltak og har bistått de inn mot folkemøtet for å informere befolkningen i området som påvirkes av arbeidene og sikringen. Det er et spennende prosjekt som er av stor samfunnsverdi og det gjør det ekstra givende å jobbe med geoteknikk. 

Omar 

Er du utdannet geotekniker? Liker du leire, sand og silt? Er du hyggelig, tar ansvar og liker å ha det gøy på jobb? Da er du kollegaen Omar leter etter! 

Omar jobber som geotekniker på Oslokontoret. Han har jobbet i Sweco siden 2020 og jobber med alt innen geoteknikk fra fundamentering, skråningsstabilitet og spunt til områdestabilitetsvurderinger for kvikkleire. Før han begynte i Sweco jobbet han i det kanadiske selskapet Tetra Tech.  

Som geotekniker i Sweco jobber du i ulike prosjekter, på tvers av fagmiljøer og får muligheten til å være ute i felt, og den varierte arbeidshverdagen er noe av det som gjør det spennende å jobbe som geotekniker hos oss. Vi har en flat struktur og man får tidlig ansvar, muligheten til å lære nye ting og har flere muligheter for utvikling– og det gjør arbeidshverdagen morsom. I tillegg har vi det veldig gøy på jobb, det er høyt under taket, det er et godt sosialt miljø og vi finner på mye gøy.  

I min gruppe er vi en fin sammensetning av seniorer og juniorer som både utfyller og utfordrer hverandre, i tillegg har vi mange dyktige kolleger på tvers av landet og får muligheten til å jobbe i prosjekter over hele Norge og i utlandet.  

Gard  

Behovet for geoteknikere har aldri vært større, og nå er Gard på jakt etter flere kolleger til sin gruppe. Min drømmekollega er åpen, nysgjerrig, kunnskapsrik og hyggelig – og ikke minst glad i marsipantwisten.  

Det beste med å jobbe i Sweco, utenom de gode kollegaene selvfølgelig, er at man får ansvar fra første dag. Allerede etter et halvt år fikk jeg ansvar i prosjekt, og læringskurven har vært bratt. Man lærer ikke noe om man ikke blir utfordret litt, og det blir man i Sweco. Heldigvis er det lav terskel for å spørre om hjelp, slå av en prat og bli kjent med kolleger i og utenfor gruppen. 

Vi er involvert i mange spennende prosjekter. Akkurat nå følger jeg blant annet opp rehabilitering av en natursteinsmur mot sjøfronten ved Badeparken i Drøbak. Dagens mur har fått skader og er ikke rustet for sjø, bølger, regn og vind, og vi bidrar til å etablere en mur som skal tåle de neste 100 årene 

Sondre 

Behovet for geoteknikere har aldri vært større, og nå er Sondre på jakt etter flere kolleger til sin gruppe. Min drømmekollega er sosial og faglig dyktig, engasjert og opptatt av å bli kjent med sine kolleger, i tillegg må vedkommende trives i Birkenstocks.  

Som geotekniker i Sweco er du involvert i flere spennende prosjekter, får muligheten til å ta ansvar og er garantert en variert arbeidshverdag. Jeg har vært fem år i Sweco og har blitt værende på grunn av gode muligheter for faglig utvikling. I tillegg har vi et godt, sosialt miljø og arrangerer vinlotteri hver fredag.   

Nå har jeg akkurat jobbet med en stor bru som skal stå fundamentert direkte på høye sprengsteinsfyllinger. Her har jeg regnet på stabilitet, forventede setninger og sett på bruas bæreevne. Jeg har jobbet tett på andre fag, blant annet bruingeniørene våre, og det er alltid spennende å jobbe med denne type grensesnitt.  

Klar for nye utfordringer i et kunnskapsrikt og sosialt fagmiljø? Bli geotekniker i Sweco! 

Marianne 

Marianne har jobbet i Sweco siden 2016 og jobber som geotekniker på Swecos Bergenskontor.  

I det du setter en spade i jorden, bør du involvere en geotekniker. Det gjør at du som geotekniker i Sweco aldri har en kjedelig dag på jobb. Vi er involvert i alt fra store infrastrukturprosjekter til små prosjekter for privatpersoner. Jeg syns vi er heldige fordi arbeidsdagen er variert og vi ikke bare sitter bak skjermen og prosjekterer, vi er en del ute på befaring for å vurdere ulike problemstillinger. 

Jeg kom akkurat tilbake fra permisjon, men før det jobbet jeg mye med Bybanen. Nå er jeg fagansvarlig for geoteknikk i E39 Lyngdal Øst-Vest, og skal holde oversikt over oppgaver, fremdrift og grensesnittene geoteknikerne i prosjektet forholder seg til. Jeg liker å ha fagansvaret fordi det gir en fin oversikt over det som skjer, og du gjør mer enn å bare beregne.  

Nå er Marianne på jakt etter en kollega som har gjort en del beregninger, har erfaring fra anleggsoppfølging og som også liker å diskutere fag. Vi har blitt en fin og sammensveiset gjeng som har funnet en god måte å samarbeide på, og nå ønsker vi oss en kollega som kan bidra til både god stemning og faglig utvikling. 

Anna  

Min drømmekollega er kunnskapsrik, har et ønske om å utveksle kunnskap og er glad i faget vårt. I tillegg ønsker jeg meg en kollega som er sosial og trivelig, og som kan bidra til å skape et enda bedre miljø i gruppen vår.  

 

Det aller beste med å jobbe som geotekniker i Sweco er det store fagmiljøet man er en del av. Vi er en bred sammensetning av juniorer, seniorer og erfarne geoteknikere, og det er helt fantastisk å kunne diskutere faglige problemstillinger med erfarne fagfolk. Jeg syns det er inspirerende å jobbe tett på de som har lang erfaring, ikke bare fordi de kan mye, men fordi de deler av sin kunnskap i både prosjekter og i kontorlandskapet.  

 

Akkurat nå jobber jeg med grunnarbeid for Ocean Space Center i Trondheim og dimensjonerer spuntveggene. Her jobber vi i en dyp byggegrop og det gjør at det er store krefter involvert. Jeg jobber tett på kolleger fra andre fag, for eksempel VA og ingeniørgeologi og det er spennende å samarbeide med andre fagfelt.