0 of 0 for ""

Massivtre og støy

Massivtre kan være fint, funksjonelt og klimavennlig. Men lyd kan bli en stor utfordring om man ikke tar hensyn til akustikk gjennom hele prosjekteringen.

Massivtre er fire til fem ganger lettere enn betong, og det kan være gunstig både når det gjelder ting som transport og fundamentering, men tynge – eller masse – stopper lyd. Hvis man skulle fått den samme tyngden som betong, måtte man bygget utrolig tykke massivtrekonstruksjoner. Det er med andre ord vanskelig å klare lydkravene i boliger av massivtre.

– Det gjelder å få et godt samarbeid med arkitektene og ingeniørene, mener akustiker Espen Thomassen.

Viktig å tenke akustikk på et tidlig tidspunkt

Men hva er triksene for å oppnå god lydisolasjon med et slikt lett materiale?

– Når man først bygger i massivtre, vil man jo at mest mulig tre skal være synlig, men noen steder vil det være nødvendig å supplere med himling eller plater, eller man kan legge til ekstra tyngde i form av grus eller betong.

– Vi kan få til gode knutepunkter, altså at massivtreskjøtene kommer der de er gunstige. For hver skjøt har man mulighet til å legge inn stoppere, slik at knutepunktene stopper mest mulig lyd, forteller Thomassen. Derfor er det viktig at vi begynner å tenke på akustikk på et tidlig tidspunkt i prosjektene. 

Lydisolasjon og klang

Når vi snakker om akustikk, snakker vi om to hovedproblematikker. Den ene handler om lydisolasjon, altså at konstruksjonene er gode nok til å stoppe støy mellom for eksempel boliger. Den andre er selve klangen i rommet. Det er lett å tenke seg at tre er et mykt materiale som ikke skaper klang, men også i rom av massivtre må man tenke på lyddemping. Og for å bevare treets estetiske og lune egenskaper, gjelder det å samarbeide godt med arkitekter og interiørdesignere for å velge riktige produkter. Swecos akustikere gjør lydmålinger i ferdige bygg, enten for å teste om de klarer funksjonskravene, eller for å analysere bygg som allerede er i bruk.

– Å bygge i massivtre er såpass nytt at vi ikke har like mye mengdedata som fra betongbygg. Derfor er det viktig at det skjer en slags dugnad nå, der vi deler målinger og erfaringer og dermed opparbeider oss mengdedata.

Sweco Norge AS har 27 akustikere med bred erfaring og kunnskap om trekonstruksjoner.

 

Blant de flere titalls trekonstruksjonsprosjektene Sweco har vært involvert i de siste fem årene, finner vi MJØSTÅRNET i Brummundal, VALLE WOOD i Oslo, Horten videregående skole og TREET i Bergen.

 

Du kan lese mer om vårt tilbud her.