0 of 0 for ""

Magnus den godes gate

Sentralt plassert på Øya i Trondheim nært verneverdig bebyggelse finner du Magnus den godes gate – et boligkvartal bestående av 69 leiligheter fordelt på fem bygg. Prosjektet er utviklet i tett dialog med antikvarer.

Leilighetstypene varierer fra arealeffektive og praktiske 2-roms til romslige 5-roms toppleiligheter med store takterrasser. Byggene har omkransende uterom, for å tilpasse seg områdets karakter. Et av byggene mot Tellefsens gate er trukket bort fra veien for at husene bedre kan leses som singulære former. Plasseringen av de ytterste byggene er styrt av gateløpene, mens de tilbaketrukne volumene er med på å danne ulike uterom på tomta.

Bebyggelsen er lavest langs Magnus den godes gate og Tellefsens gate, 3 etasjer. Dette skaper sammenheng mellom ny og eksisterende vernet bebyggelse. Prosjektets klare formspråk bidrar til å danne et avklart situasjonsbilde, uten å overdøve omkringliggende bebyggelse. Fasadene har en rolig og ren utforming, hvor byggene fremstår som hele volum, mens farger skiller de fra hverandre. Byggene er i laserte betongelementer, og fargesetting er gjennomført i tett dialog med byantikvar.

Balkonger og vindusomramninger er fremhevet med annen fargevalør, for å gi byggene en mer nyansert estetikk. Hovedgrep for utomhus er et teppe av gress og belegg som flyter mellom byggene. Belegget strekker fingre ut i gresset og danner et slør som visker ut overgangen mellom uorganisk og organisk dekke. Tanken er at byggene skal «vokse» ut av bakken og at linjene i belegg og gress skal gi en stram men samtidig naturlig ramme for bebyggelsen. Granittbenker er satt inn som elementer i belegget og føyer seg inn i leggemønsteret til belegget.

Syriner og kirsebærtre bidrar til vertikalitet og innsynsvern mot leiligheter på bakkeplan. Lekeutstyr og sandkasse er integrert i belegget og innordner seg den lineære strukturen. To av byggene har store felles takterrasser hvor plantekasser, benker og solbenker danner ulike rom og soner.