0 of 0 for ""

Lindeberg sykehjem skal bli Excellent

Lindeberg sykehjem skal rives og gjenoppbygges til å bli et av Norges aller mest miljøvennlige sykehjem, med siktemål om Excellent på BREEAM-NOR-skalaen. Det er Omsorgsbygg Oslo KF som er byggherre, mens Skanska har totalentreprisen med Sweco, HUS arkitekter og landskapsarkitektene Bjørbekk & Lindheim AS på laget.

Det nye sykehjemmet blir 15 000 kvadratmeter stort, og vil romme totalt 144 sykehjemsplasser fordelt på fem beboeretasjer. Prosjektet omfatter riving av eksisterende bygg og gjenoppbygging.

Ambisiøse miljømål
– Sweco satser stort på helsebygg, og i den forbindelse er Omsorgsbygg Oslo KF en svært spennende kunde, med en lang rekke større prosjekter og planer i tiden fremover. I dette prosjektet stilles det strenge miljøkrav, blant annet satses det på utslippsreduksjon fra byggeplass, og BREEAM-NOR-sertifisering i klassen Excellent. Det er særlig givende å jobbe for en aktør som setter seg så ambisiøse miljømål, sier Eirik Olsvik Hovind, gruppeleder bygg i Sweco.

– Vi er veldig fornøyd med at Omsorgsbygg Oslo KF har valgt oss til å gjennomføre dette oppdraget. Samarbeidet i gruppen har vært meget bra og vi har brukt vår samlede kompetanse på en svært god måte. Skanska har lang erfaring med å utvikle og bygge helsebygg, og vi gleder oss over å få muligheten til å fortsette arbeidet med nye Lindeberg sykehjem, sier prosjektsjef i Skanska, Kristine Aaberg Hunstad.

Oppstart for byggefasen er satt til første halvår 2018, og det nye sykehjemmet skal stå ferdig i løpet av første halvår 2020.