0 of 0 for ""

Ledende aktører i grønt samspill

Virkemidlene er mange. Viljen og teknologien er til stede. Nå gjenstår det å sy sammen helheten for å gjøre Oslo til Europas miljøhovedstad. Det er vel knapt mulig å oppdrive et hetere tema enn klima i disse dager, og aktørene som presenterte sine ambisjoner på Sweco-dagen 12. oktober er alle blant Europas fremste på sine fagfelt.

Oslo kommune, energiselskapet Hafslund og transportselskapet Ruter skal bidra til å redusere klimautslippene med 50 prosent innen 2020 og 95 prosent innen 2030. Alt mens ZERO og andre miljøorganisasjoner overvåker prosessen med et kritisk blikk.

Første foredragsholder var Oslo kommune Klimaetaten med fungerende direktør Øystein Ihler, som presenterte en lang liste over tiltak kommunen vil sette i verk frem mot 2030. Totalt 74 tiltak, hvorav 44 er rettet mot Co2-utslipp. Planene bygger opp om det grønne skiftet og vedtatt klima- og energistrategi.  

– Oslo produserer ikke energi ved fossil forbrenning. Derfor kan vi konsentrere innsatsen om transport, sier Ihler, som også får besøk av folk fra hele verden som ønsker å studere og lære av kommunens banebrytende resirkuleringsprosjekter. 

Lønnsom grønn energisatsing

Banebrytende er også en treffende beskrivelse av energiselskapet Hafslund. Konsernet har satset på grønn energi i lang tid, og begynner nå å høste av investeringene. Det er nemlig ikke slik at miljøriktig satsing blir tapsprosjekter. – På kort sikt må man ta noen kostbare valg, men den grønne satsingen trenger ikke gå på bekostning av langsiktig lønnsomhet, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter. Han kan dokumentere at strategien har vært riktig. Resultatet er økt med 70 prosent, og tilsvarende er kursoppgangen.

Hafslund har i mange år satset knallhardt på å bygge ut fjernvarmenettet i Oslo, og gjøre det tilnærmet 100 prosent fossilfritt. Selskapets fjernvarmeanlegg tilsvarer tre Alta-kraftverk, og ville vært Norges største fabrikk om de var plassert under samme tak, fortalte konsernsjefen. – Ingen av våre anlegg skal forurense eller bidra til klimaforverring, sier Ruyter som gjerne tar tak i Oslos siste store utfordring på oppvarmingssiden; gamle oljefyrer i private hjem.

Planen er at også disse skal byttes ut med fjernvarme eller andre fossilfrie varmekilder, og når det skjer er Hafslund energileverandør til verdens første fossilfrie hovedstad. – Vi har masse prosjekter på rekke og rad, og håper at Norge kan være et foregangsland som andre kan strekke seg etter, sier Ruyter.

Ambisiøse planer for kollektivtransporten

Med praktisk talt fossilfri energitilførsel i hovedstaden, er det opp til transportselskapet Ruter å sørge for at kollektivtransporten følger i samme spor. Strategisjef Frode Hvattum kunne fortelle at selskapet har store ambisjoner.

Reduksjon av klimautslipp i transportsektoren skal skje samtidig som Oslo har den høyeste befolkningsveksten i Europa. Ambisjonen er at kollektivtransporten skal ta unna mer enn bare veksten i antall reisende. Hvattum er tilfreds med kommunens planer om fortetting. – Nå har vi mulighet til å planlegge transporten mer langsiktig, fordi vi vet hvor folk skal bo, sier strategisjefen.

Ruter har brukt sin innkjøpsmakt hos europeiske bussleverandører til å få fortgang i produksjonen av elektriske busser, hvilket for kort tid siden ikke var et tema hos produsentene. Men med et ultimatum om enten å produsere elektrisk, eller glemme å gjøre forretninger med Ruter, ble det fart i elbussproduksjonen. Selskapet har nå flere leverandører å velge mellom når bussflåten skal elektrifiseres.

Oslo en foregangsby

Det er ikke hverdagskost at miljøorganisasjonene er fornøyd med myndighetenes ambisjoner, men ZERO-leder Marius Holm skryter av Oslos miljøarbeid. – Oslo er en foregangsby. Hvis alle andre var likedan ville vi ikke behøvd en organisasjon som ZERO. 95 prosent reduksjon av utslipp i 2030 er bra nok. Og vi trenger ikke kreve mer enn ambisjonene om å halvere utslippet i 2020 heller, sier Holm som likevel ser skjær i sjøen for at Oslo skal nå målene.

– Målene er ambisiøse og det er alltid en fare for at prosessene går tregere enn vi forutsetter. Det er viktig for Oslo å ha fart og tyngde, og det er viktig at statlige myndigheter også stiller opp, for eksempel ved å la byene opprette effektive lavutslippssoner, sier Holm, som ledet den avsluttende paneldebatten.

Konklusjonen er at premissene, planene og ambisjonene foreligger, men for at Oslo skal bli en levende og smart by må også det praktiske samspillet mellom aktørene fra ulike sektorer fungere. Det skorter ikke på viljen!

Sverker Hanson fra Sweco Sverige var siste foredragsholder. Han fortalte om den storstilte miljøutbyggingen i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Foto: F.v. Finn Bjørn Ruyter, Hafslund – Øystein Ihler, Klimaetaten Oslo kommune – Carl Erik Krefting, Søylen Eiendom – Frode Hvattum, Ruter

LES FLERE RELATERTE SAKER OM BYUTVIKLING OG GRØNT SAMSPILL.