0 of 0 for ""

Larvik-Porsgrunn på 12 minutter

Det nye dobbeltsporet mellom Farriseidet og Porsgrunn er endelig koblet på Vestfoldbanen. Dermed er reisetiden redusert med 22 minutter.

7. august tøffet det siste toget på den 136 år gamle togstrekningen mellom Farriseidet og Eidanger. Syv uker med intens bygging senere var det duket for åpning av nytt dobbeltspor mellom Farriseidet og Porsgrunn.

– Vi er stolte over å ha vært med på dette prosjektet. Da vi startet oppdraget for åtte år siden var det et av de første, store jernbaneprosjektene våre. I tillegg til å oppnå kortere reisetid, ble det nye dobbeltsporet bygd for å bedre punktlighet, sikkerhet og kapasitet på Vestfoldbanen, sier Kristoffer Krosby, sivilingeniør Bane ved Swecos kontor i Oslo.

Tøffere enn toget

Da det siste toget skled forbi Farrisvannet, var det med en gjennomsnittshastighet på 58 km/t. Den lave fremføringshastigheten skyldtes krappe kurver og rasfarlig terreng, som igjen førte til dårlig punktlighet. Selv om togturen mellom Larvik og Porsgrunn kanskje ikke er like vakker i dag, er reisetiden betydelig redusert – og enda raskere skal toget gå i fremtiden.

Tverrfaglig samarbeid

Det nye dobbeltsporet er totalt 22,5 km langt, fordelt på syv tunneler og ti bruer. Sweco har utført regulerings-, detalj- og byggeplan for alle underbygningsfag på ca. 14 km av strekningen. Arbeidet med detalj- og reguleringsplan startet i 2010, mens kontraktsgrunnlag ble utarbeidet i 2011-2012. Selve byggingen startet i 2013, og samlet prislapp kom på 7,4 milliarder kroner.

– Størrelsen på prosjektet har gitt mange grensesnitt og en høy grad av tverrfaglig samarbeid, og en rekke fagdisipliner i Sweco har vært involvert. At vi har fått være med i hele byggeperioden har gitt økt kompetanse på flere fagområder, avslutter Kristoffer.

 

Foto: Bane NOR