0 of 0 for ""

LAGÅRDSVEIEN

Oljeeventyret startet her. Nå blir det opprinnelige hovedkvarteret til Statoil transformert til et moderne kontorkompleks.

Lagårdsveien 78-80, også kjent som Statens Hus, var det opprinnelige hovedkvarteret til Statoil. Siden har både Fylkesmannen og Statens vegvesen hatt tilholdssted der. Når rehabiliteringen er ferdig, vil det bli som et moderne næringskompleks med kontorer og nærsenter.

Swecos oppgave har vært å bistå med prosjektering av forsterkning av de eksisterende 70- talls-byggene, slik at de skal tåle belastningen fra to nye etasjer.

Da byggene ble oppført, brukte man ikke mer materialer enn man måtte. Eller sagt på en annen måte: De fleste søylene tålte ikke mer enn akkurat det de skulle tåle. Det har krevd at rådgiverne har måttet tenke kreativt.

– Vi støpte nye søyler rundt de eksisterende. Noen steder måtte vi stemple og kappe av de eksisterende søylene og erstatte dem med nye stålsøyler. Samtidig som en del av kjelleren fortsatt var i bruk, forteller Franscesca Lina Rodella, prosjektleder for Lagårdsveien.

Helse og næring

En av de nye leietakerne i Lagårdsveien blir Aleris. De tunge maskinene som skal inn i lokalene er svært ømfintlige for vibrasjoner. Med andre ord må dekket være stivt og ha høy egenfrekvens.

–Resultater fra vibrasjonsmålinger på stedet, viste at det var nødvendig med tiltak på dekke for å ivareta kravene fra de nye MRI maskiner. Løsningen ble å støpe dekke på nytt med en utforming som tilfredsstiller vibrasjonskravene, forteller Rodella.

Bildetekst: I oljeeventyrets glanstid var de øverste etasjene innredet for å vise et lite stykke Norge til utenlandske besøkende; med laftede vegger, steinpeis og utsikt mot Ryfylkefjellene og Gandsfjorden.

Bildetekst: I oljeeventyrets glanstid var de øverste etasjene innredet for å vise et lite stykke Norge til utenlandske besøkende; med laftede vegger, steinpeis og utsikt mot Ryfylkefjellene og Gandsfjorden.

En ny, teknologisk hverdag

Prosjektet har stort sett gått som normalt, også etter at koronakrisen rammet. Det vil si: Så normalt det kan bli når jobb og familieliv flyter over i hverandre. Den nye hverdagen har innebåret teamsmøter med hele prosjekteringsgruppen.

– Vi har prøvd å unngå befaringer, og det har gått veldig bra. Jeg har så langt bare behøvd å være fysisk til stede på én befaring, sier Rodella.

Og til tross for en ny, utfordrende hverdag, kan Per Kristian Skrettingland i Jærentreprenørene bekrefte at samarbeidet har gått bra.

 – Som kunde kan jeg si at jeg er veldig fornøyd med arbeidet til Sweco så langt. De er løsningsorienterte og har såpass med ressurser å spille på at store mengder av oppgavene kan gjøres med et fornuftig bruk av tid, sier Skrettingland.

FAKTA

Eier: Lagårdsveien 78-80 AS

BRA: Ca 18.000 m2

ARKITEKT: LINK Arkitekter

ENTREPRENØR: Jærentreprenør AS

SWECOFAG: RIV, RIB, Bygningsfysikk

Ferdigstilles Q1-Q2 2021