0 of 0 for ""

KUNNGJØRING: VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID MED KONSEKVENSUTREDNING FOR OMRE INDUSTRIOMRÅDE

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4.1 legges planprogrammet for Omre industriområde ut på høring. Samtidig varsles det oppstart av reguleringsplan etter §§ 12-8 og 12-9 og oppstart av forhandlinger om utbyggelsesavtale etter § 17-4.

Se oppstartsvarsel for utfyllende informasjon.

Merknader og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet skal sendes innen 01.02.2018 til:

  • Åslaug Iversen, Jon Lilletunsvei 3, 4879 GRIMSTAD.
  • Merknader kan også sendes på e-post: aslaug.iversen@sweco.no.
  • Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes samme sted, eventuelt på telefon: 909 22 394.

Se varslingsbrev her.

Se oppstartskart her.

Se planprogram her.