0 of 0 for ""

Kunngjøring: varsel om begrenset høring

I henhold til plan -og bygningsloven §12-10 varsles det herved om begrenset høring for detaljreguleringsplan for Ytrebygda. Gnr 114 bnr 260m.fl, Kokstadflaten, Bergen kommune. Nasjonal arealplan-ID 1201_65650000.

Merknader til begrenset høring

Vi ber om at ovennevnte endringer blir tatt stilling til for deres respektive ansvar og interesseområder og at merknader sendes til Sweco Norge AS v / Irene Våge Fantoftvegen 14P, 5072 Bergen.

Tlf: 55 27 50 00, e-post: irene.vaage@sweco.no innen 07.08.2020

Vedlegg: