0 of 0 for ""

KUNNGJØRING: oppstart på reguleringsarbeid gang- og sykkelvei

ANNONSERING: I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering for gang- og sykkelvei langs Homborsundveien.

KORT OM PLANEN: Formålet med planen er å legge til rette for gang- og sykkelvei. Plassering av gang- og sykkelveien vil bli vurdert på begge sider av veien i en tidlig fase av arbeidet. Gang- og sykkelveien reguleres med 3,5 meters bredde, hvorav asfaltering på 3 meter. Mot veien reguleres trafikkdeler på minst 1,5 meter. På utsiden kommer en sone på opptil 2 meter, for å møte terreng og lignende. Dette er standard løsning for planen. Det kan vurderes andre løsninger på deler av strekningen, som fortau, mindre trafikkdeler, redusert eller utvidet bredde.

PLANOMRÅDET: Planområdet strekker seg fra fylkesvei 420 langs Homborsundveien ned til Homborsund brygge. Strekningen er i overkant av 3 km lang. Kartet under viser en oversikt over området. Nærmere avgrensing av planområdet er vist i vedlagte kart.

KONTAKT: Merknader og opplysninger til oppstart av plan sendes innen 6.4.2019 til: eirik.sand@sweco.no, eller per post til Eirik Sand, Ægirsvei 10B, 4632 KRISTIANSAND.

 

Vedlegg: