0 of 0 for ""

KUNNGJØRING: OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR YTREBYGDA

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR YTREBYGDA, GNR. 114 BNR. 260 og 213, M.FL. KOKSTADFLATEN, BERGEN KOMMUNE.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 blir det med dette varslet oppstart av detaljregulering for gnr. 114 bnr. 260 og 213 m.fl. på Kokstadflaten i Ytrebygda bydel.

Se varslingsbrev for utfyllende informasjon.

Merknader og opplysninger, som kan ha interesse for planarbeidet, kan sendes innen 08.11. 2017 til:

  • Sweco Norge AS v/Irene Våge, Fantoftvegen 14p, 5072 Bergen
  • Merknader kan også sendes på e-post: irene.vaage@sweco.no
  • Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes samme sted, eventuelt på telefon: 55 27 50 00

Alle mottatte dokument, merknader og lignende vil følge planforslaget når det blir sendt til kommunen for behandling.