0 of 0 for ""

KUNNGJØRING: OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR FANA

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR FANA, GNR. 42 BNR. 47 M.FL. NESTTUNHALSEN, BERGEN KOMMUNE.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 blir det med dette varslet oppstart av detaljregulering for gnr. 42 bnr. 47 m.fl., Nesttunhalsen i Fana bydel.

Se varslingsbrev for utfyllende informasjon.

Merknader og opplysninger, som kan ha interesse for planarbeidet, sendes innen 15.oktober 2017 til:

  • Sweco Norge AS v/Mats Mastervik, Fantoftvegen 14p, 5072 Bergen.
  • Merknader kan også sendes på e-post: mats.mastervik@sweco.no.
  • Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes samme sted, eventuelt på telefon: 55 27 50 00.

Alle mottatte dokument, merknader og lignende vil følge planforslaget når det blir sendt til kommunen for 1. gangs behandling.