0 of 0 for ""

InterCity-kontrakt gikk til lokale rådgivere

Rådgiverkontrakten for den planlagte InterCity-strekningen Sørli-Lillehammer på Dovrebanen gikk til Sweco og Rambøll. Prosjektet vil, ved utløsing av opsjoner, pågå frem til 2030 og mye av jobben skal utføres av lokale aktører på Hamar og Lillehammer.

Sluttresultatet av arbeidet på strekningen vil innebære et nytt dobbeltspor dimensjonert for toghastighet inntil 250 kilometer i timen, og vil gi redusert reisetid, hyppigere avganger og bedre regularitet. Kapasiteten for godstransport vil også øke. Dobbeltspor på strekningen Sørli-Lillehammer skal i tråd med Nasjonal Transportplan stå ferdig i 2030.

Vant på kompetanse og oppgaveforståelse

Sweco og Rambøll vant dette oppdraget ved å være best på oppdragsgjennomføring og oppdragsorganisasjon, og oppnådde topp score med 5 av 5 mulige poeng på begge kriteriene.

– Det er fantastisk å vinne nok et stort og spennende prosjekt. Vi befester vår posisjon etter også å ha vunnet rådgiverkontrakt for InterCity-strekningen langs Østfoldbanen. I fellesskap med Rambøll vinner vi kontrakten på kompetanse og oppgaveforståelse, sier prosjektdirektør Hanna Rachel Broch i Sweco Norge.

Stor lokal betydning

InterCity prosjektet vil, når det står ferdig, løse mange utfordringer som lokale pendlere og andre reisende møter i dag. Det at arbeidet i stor grad skal utføres av lokale aktører har naturligvis også stor betydning. Prosjektkontoret er opprettet i Swecos lokaler på Hamar. Her vil 10-15 medarbeidere fra Rambølls kontor på Lillehammer og Swecos kontor på Hamar jobbe sammen.

– Denne kontrakten er svært stor i både omfang og varighet, også sett i nasjonal målestokk. Både prosjektledelsen og store deler av teamet for øvrig vil bestå av lokale medarbeidere. Prosjektet vil sysselsette mange rådgivere med spesialkompetanse innen jernbane og generell kompetanse innen samferdselsplanlegging i alle fall frem til 2030. Kanskje dette kan inspirere lokal ungdom som vurderer å velge ingeniørutdanning, sier prosjektleder Iver Reistad i Rambøll.

Om InterCity-prosjektet

Jernbaneverket har nå tildelt alle rådgiverkontraktene for de nye InterCity-strekningene på Østlandet. InterCity-prosjektet skal etablere sammenhengende dobbeltspor mellom Skien, Lillehammer og Halden gjennom Oslo, og omfatter Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Dovrebanen til Lillehammer. Kontrakten for Dovrebanen innebærer at Rambøll og Sweco utarbeider teknisk hovedplan og kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen Sørli-Brumunddal og forstudie på strekningen Brumunddal-Lillehammer. I tillegg skal det utarbeides teknisk hovedplan og kommunedelplan med planprogram og konsekvensutredning for delparsell på strekningen Hamar-Lillehammer.

Kontaktpersoner: