0 of 0 for ""

Ingen tid å Mitche

Hva har en hastighet på 3,5 meter i sekundet, er stabilt i vann og hjelper mennesker? Nei, ikke Mitch Buchannon fra Baywatch, men det nye måleverktøyet til hydrologigruppen i Trondheim.

For å gjennomføre målinger mer effektivt, har hydrologigruppen i Trondheim bygget en fjernstyrt båt utstyrt med ekkolodd. Båten heter Mitch og hjelper gruppen med målinger av blant annet bunntopografi, vannstrømninger og vannhastighet.

– Båten har rekkevidde på en kilometer og er stabil nok til å klare seg i sterk strøm. Nylig testet vi den også i stryk vann på Nidelva i Trondheim som har en utfordrende bunn med mye stein. Mitch klarte det bra, så han ser ut til å være fleksibel, forteller Markus Först fra trondheimskontoret.

Liten båt, stor jobb

Frem til nå har det vært vanlig å bruke kajakk. Da måtte de installere utstyret det var behov for til hver eneste måling, og så demontere etterpå.

Det er det slutt på nå.

– Mitch er klar med en gang. Det er bare sette han til vanns og pakke han sammen i bilen etter oppdraget. Dessuten er han liten. For eksempel går han som vanlig bagasje på fly, sier Markus.

Trondheimskontoret lånte Mitch til et prosjekt i Stavanger. Oppdraget ville tatt to til tre timer med den gamle metoden, men med Mitch brukte de bare én. Man må fortsatt være to personer av sikkerhetsmessige årsaker, men Markus forteller at båten gir større fleksibilitet og mer tid til selve målingene.

– Mitch gir mer nøyaktige målinger, kommer lettere til, gjør jobben fysisk enklere for oss og gir en av to personer frie hender på oppdragene. Vi gjør en mer nøyaktig jobb på halvparten av tiden, forteller Markus.

Mitch 2.0

Mitch ble spesialbygget i samarbeid med PK Hobby. Selv om interessen for båten har vært stor, ønsker gruppen i Trondheim nå først og fremt å videreutvikle Mitch. For eksempel skal de installere et kamera over glassgulvet i båten.

– Et kamera gjør båten aktuell for miljøovervåkning. Da kan vi se hvilke smolt det er i et vassdrag, og analysere bunnforhold og habitat. På den måten vil nok Mitch bli nyttig for miljøavdelingen også, forklarer Markus.