0 of 0 for ""

Ikke verdensmestre i omstilling

Norge har økt innovasjonstakten under tiden med lave oljepriser, men fortsatt er det en lang vei å gå før samfunnet er godt nok forberedt på en fremtid uten oljen.

Det kom frem i Tarje Bjørgums presentasjon under Swecodagen onsdag 10. oktober, hvor nærmere 200 deltakere hadde møtt opp. Tema for årets arrangement var «Den attraktive nordiske byen», og hvordan vi kan bruke FNs bærekraftsmål i byutvikling. Bjørgum leder Abelias arbeid med å omstille norsk næringspolitikk, for bedre å møte store samfunnsutfordringer som bærekraft og helse.

100 indikatorer
Abelia – NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter – utgir årlig et barometer som viser utviklingen for sentrale indikatorer som er nødvendig for omstilling i Norge, og hvor forberedt Norge er på en fremtid uten oljen som dominerende råvare og vekstmotor. Barometeret måler 100 omstillingsindikatorer i fire hovedkategorier – human, entreprenørskap, FoU og teknologi og digitalisering. Gjennomsnittet viser hvor godt Norge ligger an sett opp mot de beste landene i verden. Data blir hentet fra internasjonalt anerkjente kilder som OECD, EU og WEF.

Har råd til det nyeste
De viktigste positive funnene viser at Norge har økt innovasjonstakten under tiden med lave oljepriser, og at næringslivet forsker mer. Samtidig er det offentlige blitt bedre på digitalisering. Sist, men ikke minst er norske forbrukere verdensmestre i teknologi.

– Det er det eneste området vi er verdensmestre på, og det skyldes at vi har mulighet til å kjøpe den nyeste teknologien. Innen offentlig og privat digitalisering ligger vi godt an, men også her er andre land flinkere enn oss, sier Bjørgum.

Vil ha det trygt
At Norge satser mindre på spisskompetanse enn andre land, og at offentlige FoU-investeringer har gått ned, trekker i motsatt retning. Nasjonen henger også etter i samarbeid mellom bedrifter og akademia, og norsk IKT-sektor blir forbigått.

– Vi er gode på bedriftsetablering, men ikke motiverte. Vi scorer dårlig på gründeraktivitet og på å få til nye ting. Vi vil ha det trygt, og det tror jeg sier noe om den norske folkesjelen, forklarer han.

Finne budskap
Selv om behovet for omstilling og endring for å nå bærekraftige løsninger er stort, er det langt fra alle som er opptatt av temaet. Holdningsundersøkelser viser nemlig at motstanden mot omstilling er stor blant folk flest.

– Folk tror ikke på budskapene og stoler ikke på lederne. Det er en utfordring å finne budskap som treffer, sier Bjørgum.

 

Foto: Nicki Twang