0 of 0 for ""

Publisert 21/03/2023

Hvordan skape robuste samfunn?

I en tid der vi opplever flere kriser i verden på en gang blir det viktigere enn noen gang å skape byer og samfunn som kan håndtere fremtidens uforutsigbarhet.

Det handler om å redusere klimagassutslippene, ta vare på naturen, bidra til energiomstillingen, klimatilpasse byene og nabolagene våre, og å skape bygg og infrastruktur som tåler fremtidens vær og klima.

Erle Kristvik er sivilingeniør, har en doktorgrad i klimatilpasning og overvannshåndtering, og jobber med alt fra klimarisiko, klimatilpasning og overvannsplaner og -løsninger i Sweco.

– Det vi bygger i dag bør stå i minst hundre år. Da er det ekstremt viktig at det vi prosjekterer er tilpasset klimaendringene vi vet kommer. Å tilrettelegge for naturbasert blågrønn infrastruktur er helt avgjørende for at byene og nabolagene våre skal være motstandsdyktige også i fremtiden, sier Erle.

Erle jobber med flere prosjekter knyttet til nettopp dette. Hun sier at en av de største utfordringene når det kommer til å lage motstandsdyktige samfunn, handler om å finne den riktige balansen mellom motstandsdyktighet og bærekraft.

– Det finnes flere eksempler på tekniske robuste tiltak som ikke nødvendigvis er de mest bærekraftige. En ting er å finne de beste tekniske løsningene for blågrønn infrastruktur. Men hvordan vet man hvilke av disse som er mest bærekraftige? I Sweco jobber vi med å lage beslutningsverktøy for å kunne velge de beste løsningene som både er teknisk gode og som ivaretar hensynet til bærekraft, sier Erle.

Les mer om hvordan vi kan utvikle fremtidens motstandsdyktige byer og nabolag her.

Om Urban Insight

Urban Insight er en internasjonal kunnskapsplattform med Sweco-eksperter fra hele Europa. Målet er å samle ideer og finne løsninger rundt hvordan byer og samfunn kan planlegges og designes i en bærekraftig retning. Hvert år publiseres det ulike rapporter som er knyttet til årets tematikk. I tillegg lages det webinarer, podcaster og artikler.

Du kan lese mer om Urban Insight og få tilgang til alle rapportene som tidligere er lansert her.